Studier & Arbete i maj 2018.
Våren 2018 öppnade Studier & Arbete i Ungdomens Hus i Rinkeby. Det var en verksamhet som skulle försöka få tag i alla de ungdomar i Järva, som varken arbetar eller studerar. Nyhetsbyrån Järva rapporterar i två artiklar om hur det har gått med det arbetet. Del 2:

Verksamheten Studier & Arbete föregicks av en diskussion, som initierats av den numera pensionerade medborgarvärden Mohamed Hagi Farah. Han var orolig över alla unga vuxna som inte har någon känd aktivitet.
– Det finns en i varje port, konstaterade han.

Hagi Farah är orolig för de unga, de som lever utanför samhället. De hamnar lätt i kriminalitet och utnyttjas av kriminella.
– Föräldrarna säger till mig ”vad ska jag göra?” Sonen sover hela dagarna och är ute hela nätterna.

Trångboddheten är ett stort problem, menar Hagi Farah. De här killarna, för det handlar mest om unga män, går ut på kvällen, när föräldrar och syskon kommer hem från arbete och skola. De kommer hem på morgonen när alla har gått sin väg igen.
– De äter och sover. Tittar på teve och går ut igen på kvällen. De här unga är inte vakna under kontorstid. De är i riskzonen för kriminell verksamhet. Det är farligt.

Annons:

Redan 2012 tog Mohamed Hagi Farah upp den här frågan

Redan 2012 tog Mohamed Hagi Farah upp den här frågan. Han skrev ett medborgarförslag, och det gjorde han även 2014. 2015 och 2016.

– Varje gång fick jag samma svar. ”Samhället har en rad insatser för att nå dessa unga utan känd sysselsättning”. Men inget hände.

2017 skrev han ihop ett medborgarförslag, som han lämnade till nämnden i Spånga-Tensta. Förslaget innehöll följande punkter:

1) Uppsökarverksamhet ska inte ske på kontorstid.
2) Rekrytera mammor, som kan knacka på dörren hos andra föräldrar.
3) Erbjud de unga arbete eller praktik i ett år och anställ någon som ser till att de går till jobbet.

Den här gången hamnade hans förslag på Abdi-Nur Isses bord. Isse är avdelningschef för individ och familj i Spånga-Tensta och fick ansvar att besvara förslaget från förvaltningens sida.

Och då hände plötsligt något

– Han ringde mig och jag sade till honom, det finns två saker du kan göra. Antingen svarar du som alla andra, säger att allt redan finns. Eller så tar du reda på hur många de här unga är, som inte finns registrerade någonstans.

Och då hände plötsligt något. En konferens anordnades där tjänstemän från både Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista deltog. Mohamed Hagi Farah blev inbjuden och prata om situationen.
– Socialförvaltningen hade kanske 50 unga inskrivna och de trodde inte att det fanns några fler. De kunde inte förstå att det fanns unga som sov hela dagarna och var ute hela nätterna.

Hagi Farah menade att ungdomarna måste få en möjlighet att börja studera eller en praktikplats.
– De som kommer dit måste få ett erbjudande direkt, sex månaders jobb eller utbildning, men inte fastna som på Jobbtorget. Kanske kan de studera fyra timmar och arbeta fyra. De måste tro att de har en chans.

Studier & Arbete drog igång. Under invigningen var politiker, tjänstemän, föräldrar och ungdomar närvarande. Särskilt hedrades Hagi Farah, som varit den som i många år påmint om de unga som samhället tappat bort. Rinkeby föräldrarådsförening var med, mammornas närvaro ansågs avgörande för om projektet skulle lyckas.

Det var som i en annan värld

Sedan blev det val, ny politisk majoritet och även ny ledning i stadsdelen.
– Ja, det var som i en annan värld, suckar Hagi Farah.

Idag är han bekymrad, även om han fortfarande hoppas att verksamheten ska vara framgångsrik.
– Det fungerar inte som det var tänkt. Utan mammornas medverkan kan det inte fungera. Föräldrarna känner inte att de får något förtroende. Det har blivit som ett vanligt Jobbtorg.

Han tror att det beror på flera orsaker, men en sak är inställningen till de boende i orten.
– Problemet är att de som arbetar här tror inte att vi klarar något själva. Det är en kolonial inställning till oss, som bor här. Det skulle behövas en haverikommission för att göra upp med den strukturella rasism som finns.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Del 1 om Studier & Arbete hittar du här!

FAKTA:
I Rinkeby-Kista var det 1660 personer, 16-29 år, som varken studerar eller arbetar 2016. (Statistiken släpar efter, så det är de nyaste uppgifter som finns tillgängliga.) Av dem hade 741 inte haft någon känd myndighetskontakt.

I Spånga-Tensta var det 874 personer mellan 16 och 29 år, som varken studerade eller arbetade. 387 av dem hade inte varit i kontakt med någon myndighet.

I Stockholms stad är det 8,3 procent av stadens unga mellan 16-29 som varken arbetar eller studerar. Motsvarande siffra i Rinkeby-Kista är 15,4 procent och i Spånga-Tensta 11,5 procent.

Print Friendly, PDF & Email