polisbil i närbild

Fler fall av dödligt våld och fler dödsskjutningar under 2020 jämfört med tidigare år, det visar ny statistik från Brå. Händelser i Stockholmsregionen står för en stor del av den våldsamma ökningen.

Igår presenterade Brottsförebyggande rådet, Brå, slutgiltig statistik för antalet konstaterade fall av dödligt våld under 2020. Sammanställningen visar på en ökning som till stor del är koncentrerad till region Stockholm. Huvudstaden hade 11 fall fler av dödligt våld 2020 jämfört med året innan. Totalt handlar det om 124 fall i Sverige under året, vilket är en ökning med 13 fall jämfört med 2019.

Nästan hälften av dödsskjutningarna skjutningar skedde i Stockholmsregionen

Annons:

Offren är i nästan 80 procent av fallen män och de allra flesta över 18 år. Av de 25 fall där en kvinna eller flicka blivit offer för dödligt våld var förövaren i drygt hälften av fallen någon som hon levde i en parrelation tillsammans med. Fyra män dödades under 2020 av någon de var tillsammans med.

Av statistiken från Brå framgår också att antalet dödsskjutningar ökade under förra året. 48 personer sköts ihjäl i Sverige 2020, det är tre fler än 2019. Nästan hälften av dessa skjutningar skedde i Stockholmsregionen.

Statistiken från Brå redovisar händelser som har anmälts och registrerats som brott av myndigheterna. Fall bedömts som nödvärn av rättsväsendet är inte inräknade.

Anna Nygård

 

 

Print Friendly, PDF & Email