Två bilder ihopsatta till en, båda bilderna visar ungdomagårdar som stängts.

I debatten används meningen ”de såg det inte komma” för att beskriva företrädare för vänstern som naiva och verklighetsfrånvända. Politiska företrädare på högerkanten vill beskriva sig själva som förutseende, och därför kan det vara klokt att titta tillbaka för att se om det stämmer.

Det visar sig att det är ganska enkelt att smula sönder den bild borgerliga partiers företrädare vill förmedla. Ett sätt är att använda exempel från Stockholm stad. 

De borgerliga partierna har haft den politiska makten i Stockholm under perioderna 2006-2014 samt 2018-2022. Det innebär att de har styrt staden den större delen av de senaste 17 åren.

Annons:

De borgerliga partierna har styrt staden den större delen av de senaste 17 åren

Under denna period har det publicerats ett flertal utredningar och rapporter som pekat ut en rad allvarliga brister och behov, kopplade till unga som befinner sig i riskzon och kriminalitet.

Flera rapporter har bidragit med mängder av förslag på åtgärder för att det ska vara möjligt att förebygga och förhindra en utveckling som innebär att fler unga slås ut och hamnar i kriminalitet.

Trots att informationen varit känd bland stadens politiska makthavare har det under samma tid skett en mängd neddragningar som bidragit till att ytterligare försämra villkoren för unga som befinner sig i riskzon och andra former av utsatthet. 

2010 publicerades en utredning som visar att flera tusen ungdomar i Sverige riskerar att dras in i kriminella nätverk. Inom ramen för samma utredning föreslogs en rad åtgärder för att förebygga och förhindra en sådan utveckling.

Gängbrottslighet inte nämns vid ett enda tillfälle i den borgerliga alliansens valmanifest

Samtidigt med denna utredning presenterade alliansen ett valmanifest som kännetecknades av frånvaron av förslag på insatser och åtgärder för att förhindra att unga rekryteras till gängkriminalitet. Faktum är att gängbrottslighet inte nämns vid ett enda tillfälle i den borgerliga alliansens valmanifest.

2012 publiceras en larmrapport som pekar på hur stora och akuta behoven bland unga är på Järva. Det var den tidigare socialchefen i Rinkeby-Kista, som lämnade en lägesrapport till det dåvarande socialborgarrådet Anna König Jerlmyr. I rapporten beskrivs utbredd fattigdom, trångboddhet, psykisk och fysisk ohälsa, barn som inte klarat skolan och resurser som inte räckte till.

De borgerliga politikerna svarade med att skära ned budgeten för barn och unga med 24,1 miljoner.

Den dåvarande chefen inom socialtjänsten som författat rapporten tvingades sedermera lämna sitt arbete.

De unga hänvisades istället till kriminella som mötte dem med öppna armar

De borgerliga partiernas exempellöst omdömeslösa politik fortsätter. Ett senare exempel ägde rum under covidpandemin. Då drabbades Järva av flera våldsdåd och mord. Företrädare för det lokala civilsamhället på Järva gav uttryck för stor oro  och frustration över det som skett i området samtidigt som man efterfrågade politiskt stöd. 

De borgerliga företrädarnas svar på civilsamhällets önskemål var att stänga de enda öppna ledarledda fritidsalternativ, som existerade för unga i området. Nedstängningarna bidrog till att unga som av olika anledningar inte kunde vistas hemma, eller bara var i behov av ett alternativ till hemmet, berövades denna möjlighet.

De unga hänvisades istället till centrum och andra offentliga miljöer, där kriminella och andra destruktiva krafter mötte dem med öppna armar.

Det som måste vara värre än ”att inte se det komma” bör vara att ”se det komma, men välja att inte göra någonting för att förhindra att det sker. 

Anders Cardell 

Print Friendly, PDF & Email