Under en joggingrunda runt Rinkeby får jag syn på Grönt Initiativ Järvas nya aktion : Gerillaodling på Järvafältet. På en skylt står det skrivet : Stadsodling! Sedan små buskar och odlingar, och krattor och spadar och fler skyltar med olika budskap.

En kvinna i gul regnkappa kommer emot mig med ett vänligt leende. Det är Mariam Nordmark, en av dem som ar startat Grönt Initiativ Järva. Mariam och hennes två aktivistvänner har satt upp ett partytält på Järvafältet strax intill en förskola. Mariam berättar att det är Grönt Initiativ, Extinction Rebellion och det Gror i betongen som tillsammans genomför en gerilla odling.

Järva har världens största urbana jordbruksområde

– Grönt Initiativ är här för att vi tycker att det ska finnas fler odlingsmöjligheter i Järva. Järva har världens största urbana jordbruksområde, ungefär lika stort som 500 fotbollsplaner, Söder om staden kan man få tillgång till mark att odla, men när vi frågar får vi nej.

Runt Hästa gård handlar det om runt 240 hektar.

– Där vill Stockholms stad ha någon bonde som tar över allt, de vill överlåta ansvaret, men vi vill att staden är med som en part och ger individer och föreningar möjlighet att bruka mark och kunna skapa tillsammans. Där vi kan odla mat och sälja till folk i närområdet, säger Mariam.

Mariam menar att i framtiden kommer vi vara beroende av att kunna odla marken, för maten räcker inte till.
– Det är redan idag ett problem med höjda matpriser, och det kommer att förvärras på grund av krig. Vi borde odla här istället för att importera mat från fattiga länder. Idag producerar vi bara 50 procent av vår mat här.

Det kan både ge sommarjobb och bidra till integration

Lokal stadsodling på Järvafältet skulle kunna bidra till en lösning på flera problem.
– I Järva finns få mötesplatser, det finns ungdomar som saknar meningsfull verksamhet och där kan odlingen spela en roll. Det kan både ge sommarjobb och bidra till integration, men även betyda mycket för matsituationen lokalt och i Stockholm men också lokalt. Om folk som bor här i området både kan köpa och odla ekologiska grönsaker, blir det någonting som alla får ta del av.

Mariam och hennes vänner försöker hålla odlingen vid liv så länge det går.
– Vi hoppas också att förskolan kan visa barnen det här och att de får en koppling till naturen, förstå betydelsen av biologisk mångfald och se hur hela kretsloppet hänger ihop med maten de äter.

-Vi har bara fått positiva reaktioner, så det är jättekul. Det vi kommer att se här i matparken är både jordärtskockor, potatis och många bärbuskar, så att barn kan komma och plocka.

En annan av gerillaodlarna är Damir Radovic. Han har under flera år haft ungdomar som sommarjobbare i föreningen Det gror i betongen. Men inte i år.

– Jag har jobbat med sommarjobbare i sju, åtta år, och problemet har inte varit att ta emot ungdomar, det vill Stockholms stad att jag ska göra varje år. Men problemet är att deras policy för stadsodling har inte varit som de säger att den är.

Det är jättemånga unga som inte fått sommarjobb

Damir har följt uppmaningarna på Stockholms stads hemsida. Där står att om du bildar en förening och hittar en övergiven plats, kan du föreslår för politikerna att få odla där.

– Jag har föreslagit den här platsen, men har fått nej. På hemsidan står det att politikerna vill att Stockholm ska bli mer attraktivt för stadsodling , för biologisk mångfald och för att skapa flera mötesplatser för odling. Jag tycker att det är viktigt att staden följer sin policy, men det gör de inte. Det är jättemånga unga som inte fått sommarjobb, oavsett vad politiker och tjänstemän säger i media.

Damir tycker att staden borde satsa på kontinuerliga sommarjobb, till exempel en trädgård, som sommarjobbarna sköter varje år.
– Då skulle en verksamhet ska kunna byggas upp från år till år, så att man inte behöver uppfinna hjulet varje gång. Det kan bli en plats som engagerar människor att odla.

Damir har sökt tillstånd att odla på flera övergivnas platser, men fått nej varje gång

Damir har sökt tillstånd att odla på flera övergivnas platser, men fått nej varje gång.
– Det här har varit en väldigt lång process som har pågått i flera år, så därför tackade jag nej till att ta emot sommarjobbare. Jag vill att staden ska bevilja en plats som är nära bostadsområdet, både här och Hjulsta finns platser som är lämpliga för det, en plats som kan vara ett miljöombyte för ungdomarna.

Det är viktigt att stötta Järva av flera skäl. Förbifart Stockholm är ett.
– Det är vi som drabbas mest av miljöproblem, som motorvägsbygget innebär. Staden försöker skapa en bild av att Stockholm främjar stadsodling, men det gör de inte. De har inte engagerat sig eller visat någon välvilja när jag har ansökt om stadsodling på en sådan här övergiven plats. En plats som skulle kunna bli tryggare och finare och skapa mer fler möten och fler aktiviteter och som skulle kunna bidra till stadsdelen och hela Stockholm.

 – Jag tror inte att stadens tjänstemän och politiker är insatta i problematiken, och då säger de hellre nej.

Nikoletta Dolfin
Print Friendly, PDF & Email