Mötesklubba

I morgon, torsdag, är det dags för sammanträde i Järva stadsdelsnämnd. Den här gången är mötet i Rinkeby Folkets Hus stora sal. Det öppna mötet börjar 18.00, då alla medborgare är välkomna att ställa frågor till politiker och tjänstemän.

Årets första tertialrapport redovisas och det görs en uppföljning av flera av de idéburna offentliga partnerskap, IOP-avtal, som finns i stadsdelen.

En arbetsmiljörapport finns på dagordningen, det blir den första sedan sammanslagningen av de båda stadsdelarna. En motion om en informationskampanj för att motverka bedrägerier mot äldre ska också behandlas.
Här finns hela dagordningen och de handlingar som publicerats till mötet.

Annons:
Annons:
Print Friendly, PDF & Email