Inför hyresförhandlingarna 2021 krävde Hyresgästföreningen Järva noll hyreshöjningar. Fastighetsägarnas krav var 2,75 %. Det kan vara nödvändigt med en viss hyreshöjning för att klara av löpande utgifter, men nu lever vi i en tid när människor har det svårt och då borde man visa solidaritet med sina hyresgäster och avstå från hyreshöjningar. Solidariteten uteblev men Hyresgästföreningen lyckades genom förhandlingar pressa ned ökningen till 1,75 %.

Vi har en pandemi och situationen för många hyresgäster är svårare än någonsin. Allt fler hör av sig till Hyresgästföreningen med sin oro över att inte kunna betala hyran när man har blivit arbetslös eller sjuk. I Järva var antalet sjuka och avlidna bland det högsta i staden i början av pandemin, och arbetslösheten fortsätter att stiga.

Den som kan betala mest blir hyresgäst.

Men hotet mot hyresgästerna kommer från många håll. Kravet på marknadshyra framförs envist från i princip alla borgerliga partier i olika sammanhang. I slutet på maj kommer ett konkret förslag om att införa marknadshyror i nyproduktion och i riksdagen finns förslag om marknadshyra i hela bostadsbeståndet. Marknadshyror innebär att det är fastighetsägaren som bestämmer hyran och storleken beror på hur många som konkurrerar om lägenheten och hur mycket de är beredda att betala. Den som kan betala mest blir hyresgäst. I ett läge där bostadsbristen är så stor som den nu är i Stockholm är det självklart att hyrorna stiger överallt.

Hyresgästföreningen har räknat ut att hyrorna i Järva kommer att öka med ungefär 30 procent.

Hyresgästföreningen har räknat ut att hyrorna i Järva kommer att öka med ungefär 30 procent. Redan nu är orättvisorna stora mellan olika boenden. De som äger sitt hem kan göra ränteavdrag på sina lån och rut- och rotavdrag för skötsel och reparationer. Det kan skilja ett par tusenlappar i månadskostnader mellan jämförbara bostadsrätter och hyresrätter. Det är inte acceptabelt. Vi ska inte ha marknadshyror och vi ska ha rättvisa mellan olika boendeformer.

Det är dags att vi hyresgäster säger ifrån på skarpen. Vi kan börja med att protestera den 18 april då det kommer att delas ut flygblad på torgen i Norra och Södra Järva.

Ann-Margarethe Livh, f.d. bostadsborgarråd i Stockholm och aktiv i Hyresgästföreningen
Print Friendly, PDF & Email