Få kvinnor i Järva lämnar cellprov när de blir kallade visar Regionala cancercentrums rapport för 2022. På Rinkeby barnmorskemottagning var det bara 16 procent av de som blivit kallade till provtagning som kom.

Under pandemin infördes självtest för HPV, humant papillomvirus, som orsakar cellförändringar, och en förhoppning var att fler skulle göra provet när det skickades direkt hem i brevlådan. Men så blev det inte i Järva.
– Vi trodde att självtesterna skulle bli jättebra, men nej, det blev inte bra alls, säger Samira Vakili som är enhetschef för barnmorskemottagningarna i Järva.

De som känner sig osäkra kan få assistans på mottagningen

Annons:

Hon berättar att det händer att folk kommer in med provet i handen och ber om hjälp att göra det. Det är bara en topspinne som ska stoppas i ett provrör, ungefär som ett coronatest, men de som känner sig osäkra kan få assistans på mottagningen.

De cellprov som barnmorskor och gynekologer utför visar utöver HPV även om det finns cellförändringar, men i de flesta fall orsakas cellförändringarna av HPV.

– Jag skulle säga att självtesterna är lika säkra. Det prov som vi tar är lite längre in i kanalen, men annars är det samma sak. Vi klipper inte, vi knipsar inte, vi tar inte en bit av livmodertappen eller något sådant. Vi bara skrapar lite med den här lilla borsten.

Samira visar på en modell hur cellprovtagningen går till. Alla gravida som kommer till mottagningen får erbjudande om att göra provet om det var mer än tre år sedan sist. Den gruppen är lättast att nå. Värre är det med yngre kvinnor i området.

– Det har varit låg hörsamhet här länge. Vissa vet inte att det här är en förebyggande screening, men när vi förklarar kan de ofta tänka sig att ta provet. Det handlar mycket om okunskap. Särskilt bland unga, men även äldre. Vissa verkar tänka ”vet jag ingenting, då är det ingenting”.

Alla kvinnor i Sverige som är mellan 23 och 64 år kallas regelbundet

Det finns ungefär 200 sorters HPV. Samira jämför med förkylningsvirus som också finns i många varianter. Skillnaden är att förkylningsvirus orsakar infektioner i övre luftvägarna och HPV drabbar underlivet.

Alla kvinnor i Sverige som är mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Att många av de yngre struntar i att testa sig tror Samira Vakili beror på att de inte har haft sex med någon. Vårdguiden 1177 skriver också på sin hemsida att man inte behöver lämna cellprov om man aldrig har haft sex, men Samira håller inte med.

– Vi vill att man ska ta provet så snart man får kallelsen. Oavsett om man har haft samlag eller inte. Det är bara bra att kontrollera. Varför inte? Vi har möjligheten i Sverige att erbjuda alla från 23 år och då tycker jag man ska utnyttja det. 

Hon är tydlig med att HPV inte är liktydigt med cellförändringar, och cellförändringar innebär inte per automatik cancer. 
– Om provet visar att man har HPV så får man en ny kallelse för vidare undersökning. Visar det sig att det finns cellförändringar kallas man till en gynmottagning. Där görs olika typer av ingrepp beroende på vilken typ cellförändring det är och vilket stadie av cellförändringar man har.

Järvas barnmorskemottagningar finns i Rinkeby, Kista, vid Spånga IP och i Rissne. De erbjuder tolkhjälp, information på flera språk och tar emot alla som vill lämna cellprov och har en aktiv kallelse i systemet. Det går alltså bra att besöka exempelvis Rinkeby MVC även för personer som bor i Vällingby, Akalla eller någon annan ort.

På mottagningarna erbjuds också vaccin mot HPV till alla kvinnor som är födda mellan 1994 och 1999. Vaccinet är effektivt oavsett om man varit sexuellt aktiv eller inte.

Anna Nygård

Fakta: 
– Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen. 
– Provtagningen är gratis.
– En del cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer, men de flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv.
– Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.
– Det tar upp till tre-fyra månader att få svar på cellprovet. Svaret kommer då till Regionalt cancercentrum och inte till barnmorskemottagningen som utfört provet.
Källa: 1177.se

Print Friendly, PDF & Email
Annons: