Just nu arbetar Region Stockholm med utbyggnaden av tvärbanan från Norra Ulvsunda, via Bromma flygplats och Kista, till Helenelund. I Kista innebär det bland annat att en del av E4 kommer lite närmare under en period.

Vägen behöver flyttas till en temporär bro för att den befintliga passagen för bussar, cyklister och gående under E4 är för liten för att tvärbanan ska kunna komma igenom. Därför byggs en ny passage och under tiden ska alltså trafiken på E4 ledas om.

I början av sommaren beräknar Trafikverket att biltrafiken ska flyttas, men redan nu påverkas andra trafikslag och fotgängare av bygget.

Annons:

Bygget av tvärbanans Kistagren har försenats och beräknas vara klar först 2025.

 

Print Friendly, PDF & Email