bild på avstängd väg med alternativ väghänvisningar

Gångbron längs med Edvard Griegsgången mellan Ica och Husbygårdsskolan är avstängd fram till vecka 18. Orsaken är en pågående reparation av sopsugsledning.

På båda sidor om bron i Husby står orange skyltar utplacerade med information och alternativ väganvisning för gångare. Längst framme vid bron står stängsel så att personer ej ska passera, vilket de ändå sågs göra på torsdagskvällen.

Hänvisningar från Akallasidan.

För de som passerar från Akallasidan hänvisas istället till att ta gångbanan på Synnövegången, förbi Husbybadet och över Norgegatan, för att sedan följa gång- och cykelbanan längs med Norgegatan upp till bron som går över in mot Husby centrum.

Annons:
Hänvisning till/från Husby centrum på andra sidan Norgegatan.

Från gående söderifrån hänvisar skyltarna förbi centrumparkeringen, över bron på Norgegatan, och sedan vänster längs med Norgegatans gång- och cykelbana ned mot anvisningarna in till gången vid Husbybadet.

Arbetet beräknas bli klart vecka 18, vilket är mellan den 29 april och 05 maj. 

Alternativ väg under arbetet. Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva
Print Friendly, PDF & Email