Michael Steger skrev en insändare om Tech Tensta och ifrågasatte verksamheten som bedrivs där. Sus Andersson (mp) ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds näringslivsråd svarade.
Michael Steger fortsätter nu debatten.

Tack för ditt svar Sus Andersson. Du väljer att svara istället för Ole-Jörgen Persson, som frågan var ställd till.

Du inleder med att jag läst en artikel, det är förvisso riktigt men det är när jag läst protokollen från styrgruppsmötena om hur Tech Tensta fungerar som jag skrev min insändare och utifrån egen kunskap om verksamheten.

Annons:

Jag vet att det fanns en dröm, en förmåga och en vilja

I veckan blev en 18-årig person häktad i sin utevaro för stämpling till mord. Kopplingen till denna text är att personen är ett konkret och livs levande exempel på vad Tech Tensta, och andra liknande verksamheter, skulle kunna ha betytt. De kan vara verkligt effektiva verktyg att motverka liknande tragedier.

Jag kan uttala mig i detta fall eftersom jag både känner och även har hjälpt personen privat inom tech-området. Jag vet att det fanns en dröm, en förmåga och en vilja. Men när misslyckandet i skolan, andra problem och stadsdelens uteblivna förmåga, hopar sig blir katastrofen till sist ett faktum.

Varför finns inget om konkreta partnerskap med näringslivet?

Vi kan läsa både på skyltfönster och i protokoll, “TechTensta sker i partnerskap med näringsliv och akademi”, “digital skaparverkstad för ungdomar 13-19 år”.

Varför finns det då inget om de konkreta partnerskap med näringslivet och akademier som borde finnas sedan starten? Ett första möte är inte ett partnerskap.

Det går att läsa att “vissa problem med att nå målgruppen”. En High Tech-ungdomsgård rimmar illa med 10-12-åringar, eller vad anser du? Och Hjulstaskolan, som är konkret omnämnd i protokoll, är ingen akademi, så har vi rett ut det.

Är det väl använda 10-15 miljoner?

Det som däremot verkar ha fungerat är tillförandet av medel. Min försiktiga bedömning är att någonstans 10-15 miljoner har använts för att ha en spelarena för 10-12-åringar, men även lite bakning ibland. Programmering har fungerat, men har så vitt jag förstår ingen egentlig bäring på själva Tech Tensta.

Det är mycket som är fantastiskt i din argumentation, men väldigt lite som är konkret och kopplat till TechTensta. Är det väl använda 10-15 miljoner?

Helene Barnekow, VD för Microsoft Sverige, blev intervjuad av JUSEK Karriär, en tidning som ges ut av AKAVIA (SACO förbund). Hon säger “Teknologi har aldrig tidigare i samhällsutvecklingen haft större potential att göra skillnad, eller varit mer nödvändig, för både offentliga och privata verksamheter, och för privatpersoner.”

Teknologi har aldrig tidigare haft större potential att göra skillnad

Jag tror inte hon syftar på att sitta och spela och baka i en förklädd tech-verksamhet, som dessutom får väldigt mycket pengar och resurser.

Jag avslutar med ett citat från en rapport om Tech Tensta, skriven av en tidigare avdelningschef i stadsdelen:

Tech Tensta – en plats att lyckas på
Idag arbetar sju tech-coacher/fritidsledare tillsammans med samordnare och projektledare i Tech Tensta. Ungdomarna förväntas vara delaktiga i utformandet av verksamhetsinnehållet. Personalen bemöter barn och ungdomar med att alla besitter resurser och utifrån en positiv förväntan.
Här ska ungdomar få lyckas!

Intentionerna är helt rätt, men utfallet liknar mer kejsarens nya kläder.

Michael Steger
Print Friendly, PDF & Email
Annons: