Karta över Rinkebydalen och Spångadalen
Karta över områdena som kan komma att bebyggas. Bild: Stockholms stad

Nu har exploateringskontoret avslutat sin ansökningstävling och nästa vecka tas formellt beslut i exploateringsnämnden om vem som ska ta fram en strukturskiss för det planerade bygget. Kontoret föreslår att byggbolaget NREP AB ska ges uppdraget att ta fram en byggplan för stadsutvecklingsprojektet som ingår i Fokus Järva. 

Tidigare i januari utlystes en ansökningstävling och intresserade byggbolag fick möjlighet att ta fram ett översiktligt byggförslag för området. Sammanlagt togs 16 bidrag med skissförslag emot om hur Rinkeby och södra Spångadalen kan byggas ihop med nya bostäder, kommersiella lokaler, gator, servicelokaler, parker och idrottsytor. 

Förslaget till nämnden som sammanträder den 22 februari, är att ge en tidig markreservation under ett år till NREP AB som tidigare har erfarenhet av liknande projekt i Köpenhamn.

Annons:

Under året ska byggbolaget på egen bekostnad ta fram en strukturskiss med förslag på hur områdena kan byggas ihop och ges sedan förtur till kommande markanvisningar i området. Parkmarken i området ska enligt uppdragsbeskrivningen värnas och byggbolaget åtar sig att arbeta socialt hållbart.

Niki Blomberg

Print Friendly, PDF & Email