Riddarens vårdcentral i Akalla

Region Stockholm säger upp vårdavtalen med tre vårdcentraler. Det handlar om Riddarens vårdcentral i Akalla, och motsvarande vårdcentraler i Märsta och Tyresö. Anledningen är allvarliga brister i hur ekonomin har skötts och även hur läkemedel hanterats.

Uppdragen sägs upp omedelbart och vårdcentralerna ska stänga senast den 30 april i år, meddelar Region Stockholm i ett pressmeddelande. 

Ägaren av vårdcentralerna har dessutom undanhållit en vinst på drygt 2,7 miljoner kronor

Annons:
Annons:

Vid ett antal stickprovskontroller framkom brister i faktureringen och Skatteverket har beslutat att lägga på skatt och arbetsgivaravgifter på 890 000 kronor. Ägaren av vårdcentralerna har dessutom undanhållit en vinst på drygt 2,7 miljoner kronor.

– Som en skattefinansierad verksamhet ser vi allvarligt på avtalsparter som inte bedöms lämna korrekta uppgifter till Skatteverket. Det visar på en nonchalans av hanteringen av ersättningen bolagen får av Region Stockholm som är skattemedel, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef för allmänmedicin, Region Stockholm i pressmeddelandet.

Utöver de ekonomiska bristerna framkom allvarliga brister kring hantering av läkemedel. I ett fall visade granskningen så allvarliga felaktigheter att det ledde till en polisanmälan.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Källa: Region Stockholm

Print Friendly, PDF & Email