Den litterära kursen ”Att läsa och bli läst” anordnas för andra året i rad i Tensta konsthall, och temat för i år är ”motstånd”. Kursen drar igång på onsdag nästa vecka, men än finns det platser kvar.

Tensta konsthall anordnar i samarbete med Tensta bibliotek den litterära kursen ”Att läsa och bli läst” för andra året i rad. I fjol blev kursen en succé där deltagare i efterhand frågat efter en andra upplaga. Nästa vecka drar kursen igång igen, men efter anpassningar till det rådande läget med coronapandemin.

– Det blir inga studie- eller författarbesök i år. Istället blir det ett mer intimt samtal på konsthallen mitt i en utställning av poeten Åke Hodell, vars utställning handlar om motstånd. Det är också temat för årets kurs, säger Nawroz Zakholy som en av kursledarna.

Annons:

Det finns såklart miljoner sätt att förändra och bilda, och det här är ett sätt.

Kursen är inspirerad av den nyöppnade utställningen och syftar till att skapa en plattform för unga personer med intresse för skrivandets och läsandets möjligheter.

– Tanken är att utbyta idéer och tankar, och att utmana tänkandet. Det är alltså ett demokratiskt uppdrag. Det finns såklart miljoner sätt att förändra och bilda, och det här är ett sätt, säger Nawroz Zakholy.

Vi vill inte att folk ska bli avskräckta på grund av att det är ett motståndstema och att det endast är politiskt.

Hon berättar att temat också är inspirerat av det här årets mest uppmärksammade motståndsrörelse, Black Lives Matter, som präglade samhällsdebatten globalt. Nawroz Zakholy förklarar att det är den typen av tematexter som kursen vill lyfta fram och skapa diskussion kring. Men inte bara.

– Vi vill inte att folk ska bli avskräckta på grund av att det är ett motståndstema och att det därför endast ska vara politiskt. Det behöver alltså nödvändigtvis inte handla om bara stora motstånd, det kan vara motstånd i en själv, i det som ligger en nära.

Under kursens gång kommer deltagare att få ta del av olika former av poesi och text genom olika typer av medier. Det kan vara ljudverk, videoverk, kollage eller bilder. Deltagare kommer också att få läsa noveller av författare som använder språket för att förändra och utmana samhälleliga strukturer. Exempelvis Åke Hodell, Yahya Hassan, Athena Farrokhzad och Sonja Åkesson med fler. 

Kursen är gratis och riktar sig till unga i åldrarna 15-25. Den kommer att pågå på plats i Tensta konsthall under fyra veckor med start på onsdag den 28 oktober. Kursen leds av Nawroz Zakholy, poet och kommunikatör, och av Marianella Monzon Vera, bibliotekarie på Tensta bibliotek. 

Det finns några platser kvar att fylla. Är du nyfiken på kursen? Kontakta: marianella.monzon.vera@stockholm.se eller hanna@tenstakonsthall.se, eller ring till Tensta konsthall.

Eleni Terzitane

 

 

Print Friendly, PDF & Email