Politiker från båda sidan kommungränsen poserade på invigningen
Politiker från båda sidan kommungränsen poserade på invigningen

Många politiker ville sola sig i glansen av invigningen när bron mellan Rinkeby och Ursvik äntligen öppnade. Från både Stockholm och Sundbyberg var styrande kommunal- och borgarråd på plats och klippte bandet, och lokalpolitiker från motsvarande partier hejade på.

Lars Strömgren, MP, och Karin Wanngård, S, fick hålla saxen för Stockholms stad och Peter Schiller, S, Martin Solberg, MP, Moisés Uberia, V, och Stefan Bergström, C, för Sundbyberg.

Några representanter för de sundbybergspartier som skrämts med bron i sina valkampanjer förra året syntes dock inte till, varken från Moderaterna eller Sverigedemokraterna.

Annons:

Redan 2012 fattades beslutet att bygga bron över motorvägen

Brons öppning har blivit en långdragen historia och det var väl egentligen lite pinsamt att behöva vänta så här länge med invigningen, men i talen hördes enbart stolthet över den nu något mer öppna kommungränsen och det symboliska i brobyggandet.

Redan 2012 fattades beslutet att bygga bron över motorvägen och kommungränsen. 2013 påbörjades förberedande arbeten och 2015 började själva bron byggas. För sex år sedan, sommaren 2017, stod den klar.

Bron är 16 meter bred. I mitten finns ett ännu inte öppet busskörfält, men på varsin sida finns en fyra meter bred gångbana respektive en lika bred separerad gång- och cykelbana. En ramp har nu byggts på Sundbybergssidan för att gående och cyklister ska kunna ta sig upp på bron, i väntan på att vägnätet i Ursvik ska byggas klart.

Planen var tidigt att bron skulle utsmyckas konstnärligt med belysta skärmplåtar längs staketet, men det arbetet har lagts på is. Belysning på bron saknas också ännu.

I korsningen sitter en av polisens övervakningskameror

På Stockholmssidan ansluter bron till Rinkeby Allé som leder upp till Rinkeby centrum. Här finns ett spårviddshinder som ska hindra bilar att köra på bron. I korsningen sitter också en av polisens övervakningskameror, som på sätt och vis tillgodoser sundbybergsmoderaternas utspel före valet med krav på kamerabevakning av bron.

På Sundbybergssidan ska bron senare ansluta till Ursviks Allé, som passerar den kommande tvärbanehållplatsen och det stadsdelscentrum som håller på att byggas. I samband med broöppningen har nu en ny gång- och cykelväg genom byggområdet i Ursvik öppnats, vilken ansluter till Gamla Enköpingsvägen.

Efter att tvärbanan till Ursvik är klar om några år planeras även en ny gång- och cykelbro över Enköpingsvägen till Bankhuset i Rissne. Den tidigare revs 2020. Men tidplanen för den bron är redan försenad.

Viktor Arnell

Print Friendly, PDF & Email