Ungdomens hus har stängt tills vidare. Bild: Kerstin Gustafsson Figueroa

Flera av de anställda på Ungdomens Hus i Rinkeby har polisanmält stadsdelsnämndens ordförande i Rinkeby-Kista. Deras synpunkter på Benjamin Dousa, den översyn som gjorts och hur Rinkeby-Kista hanterar den här frågan publiceras här anonymt.

”Vi är flera som har skickat in polisanmälan mot stadsdelsnämndens ordförande Benjamin Dousa. Polisen som tog emot anmälan frågade om vi ville göra en gruppanmälan, men vi ville inte det. Anledningen är att vi anmäler av olika skäl; en känner sig kränkt, en annan förtalad, en tredje sade: mina barn har frågat om jag har samröre med kriminella. Ytterligare en annan anställd, som på fritiden håller i aktiviteter för sitt barn, känner sig efter Dousas utspel uttittad av andra föräldrar.

Under senaste nämndmötet var det flera av oss som lyssnade på diskussionen. Efteråt var reaktionerna starka. Påståendena att vi ’försvarar kriminella, har samröre med kriminella, gömmer kriminella i våra lokaler’ fick alla att explodera. Vi förstår inte hur han kan säga så?

Annons:

Inte ens stadsdelsdirektören, som är vår chef, försvarade oss. Ingen förde vår talan

När Benjamin Dousa förtalade oss fick facket inte vara med på nämndmötet. Inte ens stadsdelsdirektören, som är vår chef, försvarade oss. Ingen förde vår talan. Hur kan det få gå till på det viset?

I vårt arbete har förvaltningen ålagt oss att använda KEKS, en loggbok där vi för in vad vi gör varje arbetspass. Vi var tvungna att använda KEKS, och vi har gjort det. Men när översynen görs av verksamheten på träffpunkterna, då används inte systemet. Om konsulterna hade frågat oss så hade de kunnat ta del av vårt arbete.

Vi har gjort 127 enkätintervjuer, av unga som i snitt varit på Ungdomens Hus 4 till 7 dagar i veckan. De borde ha fått svara på frågor om vår verksamhet, vad som fungerar bra och vad som borde bli bättre.

Istället intervjuade de ungdomarna som hade fått sommarjobb. De kanske frågade någon som tränar fotboll fem dagar i veckan och därför inte kommer till Ungdomens Hus. Inte för att de inte gillar verksamheten. Vi erbjöd konsulterna att komma hit och prata med ungdomarna, men det passade inte.

Våra enkäter visar att över 95 procent av ungdomarna känner sig trygga på Ungdomens Hus

Våra enkäter visar att över 95 procent av ungdomarna känner sig säkra och trygga på Ungdomens Hus. De tycker att personalen tar emot dem väl och att personalen kan hjälpa dem att lösa konflikter.

Under 2019 genomförde vi 356 aktiviteter på Ungdomens Hus, nästan en om dagen. Det var inspirationskvällar, föredrag, dokumentärkvällar, allt möjligt. Vi har uppnått de politiska mål som satts upp.

Vi hade 18294 besökare under 2019, i snitt 50 ungdomar per dag. 20 procent var tjejer. De får det att låta som om inga tjejer är här.

Alla som jobbat här och som inte är från området har slutat och dragit härifrån

Vi gjorde om ett ’hängrum’, på eget initiativ, där vi nu har körkortsteori för ungdomarna. Vi informerar hur bostadsförmedlingen fungerar, hur man skriver in sig. Jag skrevs in när jag var 24, ingen talade om för mig. Idag kanske de inte tackar oss för det vi gör, men om de får en lägenhet när de är 30 så kommer de att göra det.

Alla som jobbat här och som inte är från området har slutat och dragit härifrån. Titta på fältarna, där slutar folk hela tiden. Det verkar som om de vill ha några månader från Rinkeby i sitt cv, inget annat.”

Print Friendly, PDF & Email