Framtiden för moskén i Husby är fortfarande oviss. Fastigheten ska rivas och Husby Islamiska Kulturcenter har inte fått några besked från vare sig politiker eller bostadsbolag.

Ordförande i Svenska bostäder, Dennis Wedin, M, bostads- och fastighetsborgarråd, låter meddela via sin pressekreterare att ”Svenska bostäder och moskén har en löpande diskussion över hur lokalfrågan ska lösas och man diskuterar flera olika alternativ med ambitionen att hitta en långsiktig lösning. För mer specifika frågor kring detta hänvisar jag dig vidare till Svenska Bostäder.”

Vice ordförande i Svenska bostäder, Clara Lindblom, V, oppositionsborgarråd, svarade att de ”har frågat Svenska bostäder och beskedet vi får är att de ska hitta en lösning som alla blir nöjda med. Moskén har ju besittningsrätt, så bolaget måste ju hitta andra och likvärdiga lokaler till dem. Både under ombyggnationen och på längre sikt.”

Emil Westerdahl, distriktschef för Svenska Bostäder i Järva svarade efter två veckor: ”Tack för ditt mail och jag ber om ursäkt för sent svar. Vi har en dialog med Moskén om var den ska vara i framtiden.”

Husby Islamiska Kulturcenter har skrivit till ansvariga politiker hur de ser på situationen. Läs deras Synpunkter kring detaljplaneförslag Husby

Med anledning av förslaget till detaljplan för Husby där man planerar att bygga bostäder på moskéns nuvarande plats, har styrelsens för Husby moské skrivit ett brev med synpunkter till Stadsbyggnadskontoret. De uppmanar andra att göra likadant. Sista dagen att yttra sig om förslaget till detaljplan är den 28 september.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Här hittar du formuläret där synpunkter kan skickas in till Stadsbyggnadskontoret.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: