Jamilah läser tillsammans med en av Läslusts tutors.
Jamilah läser tillsammans med en av Läslusts tutors.

Läslust får Rinkebybarnen att växa, men nu läggs det framgångsrika projektet ner. Stadsdelsförvaltningen har valt att göra andra prioriteringar.
– Jag tror att vi alla är besvikna på det här beslutet, säger bibliotekarien Marie Renner som ansvarat för Läslust sedan 2022.

Under våren har 26 barn i Rinkeby övat övat läsning med universitetsstudenter två eftermiddagar i veckan. Projektet heter Läslust och riktar sig till barn i åldrarna 8–12 år. Läslust har funnits sedan 2017 då det startades som ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen. Verksamheten ligger under socialtjänstens familjestöd och har varit mycket effektivt, både för barnens läsutveckling och som socialt stöd för de barn som är i behov av det.

– Alla riskfaktorer som barn utsätts för här gör det extra viktigt med den här typen av förebyggande, positiva insatser, säger Marie Renner.

Annons:

Tillsammans med en grupp unga universitetsstudenter som alla kommer från Järvaområdet har hon genom Läslust hjälpt hundratals barn att göra stora framsteg med läsningen och därigenom klara sig bättre i skolan.

Vi blir trygga vuxna och förebilder för dem

– Vi får barnen att tycka det är roligt att läsa och det gör att deras självkänsla ökar, säger 23-åriga Ana Islam från Tensta som varit en av lässtödjarna under våren. 

Tutors kallas de också, studenterna som jobbar extra inom Läslust. Ana säger att det faktum att de själva vuxit upp i området och gått i samma skolor som barnen i projektet gör att de lätt kan relatera till varandra och skapa viktiga relationer.
– Vi blir trygga vuxna och förebilder för dem.

Marie Renner och Ana Islam
Marie Renner och Ana Islam

Ingen verkar ha något negativt att säga om Läslust. Barnen älskar det, föräldrarna är supernöjda och lärarna rekommenderar det till sina elever. Men inom Järva stadsdelsförvaltning tycks projektet ha fallit i glömska. Nyhetsbyrån Järva har pratat med ett stort antal tjänstemän som inte ens vet om att Läslust existerar.

– Efter sammanslagningen av stadsdelarna har ingen kommit förbi och kollat vad vi gör. Det känns som att vi inte längre är prio, säger Ana Islam.

Hodan läser
Hodan läser

Och nu har stadsdelen mycket riktigt bestämt att Läslust ska läggas ner. Någon officiell motivering till beslutet verkar inte finnas. Det närmsta en förklaring som gått att få är via mejl från Pernilla Takacs, enhetschef på Första linjens socialtjänst som skriver:

”Lärdomar från Läslust kommer att integreras i ordinarie verksamhet, ett konkret exempel är läsfrämjande insatser på familjens hub och familjekul. Enhetens läsfrämjande aktiviteter kompletterar samverkanspartners (ex. öppna förskolan och biblioteket) åtgärder.”

Föräldrarna till de barn som deltagit i Läslust ifrågasätter beslutet

Frågan om varför besvaras inte trots upprepade försök att nå olika personer inom förvaltningen. Marie Renner och Ana Islam tror att det handlar om pengar.

Flera av föräldrarna till de barn som deltagit i Läslust sörjer och ifrågasätter beslutet.

– Jag fattar inte att de ska lägga ner det här. Barns lärande och språkutveckling är jätteviktig, särskilt i områden där många är tvåspråkiga, säger Amran Mohamed vars dotter varit noga med att inte missa ett enda tillfälle av Läslust.

Ana Islam och Mostaffa Dini läser
Ana Islam och Mostaffa Dini läser tillsammans

De fick tips om verksamheten genom skolan och där en av lärarna sett elever göra enorma framsteg med läsningen efter att ha deltagit i projektet. 

Najeeba Rabis son har också gått på Läslust under vårterminen och han som knappt ville öppna munnen i klassrummet för ett halvår sedan läser nu högt med glädje. 

– Min son har en språkstörning och han har haft stora svårigheter med läsningen, men här har han utvecklats jättemycket. Det är en prestationsfri miljö utan läxor som bara handlar om att väcka läslusten. Och det funkar.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email