barn leker på en skolgård

Idag är skolsegregation ett stort problem i Sverige, det måste få ett slut! Skolorna är mycket mer uppdelade än vad de var förr, elever med svensk bakgrund och elever med annan etnisk bakgrund går oftare i olika skolor.

Enligt Skolverket tillhör elever med annan etnisk bakgrund än svensk en stor andel av dem som är obehöriga till gymnasieskolan. Andelen har stigit från ungefär 30 procent i början av 00-talet till mer än hälften av de obehöriga studenterna 2015. 

Det stora problemet är att de elever med en annan etnisk bakgrund än svensk går ut med sämre betyg än de elever som har svensk bakgrund. En elev som är nyanländ i Sverige behöver förstås mer stöd med att till exempel läsa, men det ges tyvärr alltid inte. Genom att inte ge eleverna stöd, blir dom osäkra samt kan känna sig hopplösa eller omotiverade till att studera. På grund av det kan vi förlora personer som kan utveckla samhället. Det beror mycket på skolans och kommunens ekonomi. Skolor med dålig ekonomi kan inte stödja sina elever och har inte samma möjligheter som de rika skolorna.

Annons:

Föräldrarnas utbildningsbakgrund ska inte spela någon roll

Skillnaden i betygen mellan skolor har ökat sedan början av 1990-talet, orsaken till det är att elever med samma bakgrund nu vanligtvis går i samma skola. Staten bör ge resurser till de skolor med sämre ekonomi, så att eleverna får samma möjligheter. 

Dessutom spelar föräldrarnas utbildningsbakgrund stor roll i skolsegregationen. Föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar till stor del hur elevens skolgång ser ut och det har gjort att skolor har blivit mer segregerade utifrån elevernas förutsättningar. Föräldrarnas utbildningsbakgrund ska inte spela någon roll alls. Elever ska inte bli behandlade på ett sätt enbart på grund av deras föräldrars utbildning. Alla elever ska ha samma potential, oavsett bakgrund, etnicitet eller vilket område de bor i.  

Skolsegregation är ett problem som måste stoppas. Staten borde ge resurser till skolor som verkligen behöver det, så att elever får det stöd de behöver. Skolor måste ta beslutet att blanda studenter med olika bakgrunder så att de får samma möjligheter. 

Lilyan Hussein, elev i klass 8 på Järvaskolan
Print Friendly, PDF & Email