David Persson bor i Tensta och är en av ledarna för Unga Örnar i Tensta. Han är kommunikatör för en ideell förening och ordförande för Järva Folkets Park.
 – Vi behöver mötas mer. Vi har bra lagar, men vi bör se över hur de tillämpas. Alla människors resor ser inte likadana ut och det behövs attitydförändringar i samhället, säger han.

Om jag vore Statsminister…

 – Så skulle jag främst se till att alla i Sverige ska få vara som de är, älska vem de vill, kunna klä sig hur den vill och alla ska kunna känna framtidstro. Alla ska kunna identifiera sig med sina drömmar, istället för att vi dömer varandra, beroende på varifrån vi kommer. De som har hamnat fel och snett i livet ska få nya möjligheter och chanser till ett bättre liv.

För hbtq-frågor, ekonomisk jämlikhet och jämställdhet

 – Mänskliga rättigheter ska inte bara vara fina ord på papper, utan alla måste praktisera det i sina gärningar och leva därefter. Vi behöver sträva efter ett samhälle utan rasism, för hbtq-frågor, ekonomisk jämlikhet och jämställdhet. Vi måste låta funktionshindrade få vara aktiva i samhället och vi borde se styrkor i våra olikheter. 

Vilka frågor är de viktigaste frågorna i världen? 

 – Vi behöver mötas oavsett nivå och över generationsgränser, bygga upp förståelse för varandra och älska varandra. En viktig nyckel är en jämlik barndom när det handlar om ekonomi och barnens föräldrars möjlighet att ge barnen det de behöver. 

Vilka frågor är de viktigaste i Sverige?

 – Fortfarande en jämlik barndom och kunna bli vuxna och tro på att de kan överleva 25 års ålder. Vissa barn har tappat framtidstron. Man ska kunna leva och inte bara överleva. Vi behöver lyfta region för region och faktiskt göra arbetet tillsammans för en bra framtid för alla. Alla ska kunna drömma, utvecklas och ha en bra skolgång.

Flera unga ska kunna ha råd att göra det de älskar

 – Funktionsnedsatta ska få fungerande hjälpmedel för att kunna komma iväg på aktiviteter och kunna lita på att färdtjänsten är i tid, så att de inte missar sina fritidsaktiviteter. De kan vara med, som alla andra barn. Fritidsbanken är något fint där man får låna eller hyra exempelvis utrustning till olika sporter. Vi bör använda våra skattemedel till just föreningslivet. Flera unga ska kunna ha råd att göra det de älskar på sin lediga tid. Vi behöver se lösningar och inte hinder, tänker jag.

Vilka frågor är de viktigaste i orten, Tensta?

 – Vi behöver se över vad vi vill med Tensta. Nu säljer man ut lokaler, såsom som Tensta Träff. Var ska vi mötas? Det saknas visioner för området. Det finns så mycket potential här och vi har fantastisk natur runt knuten. Engagemanget i området är vår största tillgång. Vi borde exportera vår modell till hela Sveriges orter. 

 – Vad har hänt med vården här? Ska folk åka från ytterstaden till innerstaden för att få den vård de förtjänar? Ska man sitta på t-banan och vara sjuk och åka och smitta andra? Vi behöver mer tillgänglighet i området för de svagaste i samhället. Vi behöver på allvar satsa på vården och få den rättvis för alla parter. Ingen ska få sämre vård på grund av vilken ort den bor i. Vi behöver mötas över generationsgränserna för det är en överlevnadsfråga och inget annat. 

Krista Sirviö

Inför valet i höst intervjuar Nyhetsbyrån Järva en rad Järvabor om vilka frågor de anser vara viktigast.

Print Friendly, PDF & Email