Tensta Träff
Bild: Holger Ellgaard

Det är med stor förvåning och sorg som vi i början av veckan nåddes av nyheten att Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, planerar att fatta ett inriktningsbeslut för att inleda en försäljningsprocess av både Tensta gymnasium och Tensta Träff den 27 april. Vem som köper fastigheten, för vilka ändamål fastigheten kommer att användas och vilka verksamheter som kommer att ta plats är alltså helt ovisst i detta nu. Beslutet kommer som en chock för boende och aktiva i området och går emot de behov av en gemensam samlingslokal som vi vet stärker lokalsamhället. Vi uppmanar därför SISAB att stoppa beslutet om att sälja Tensta gymnasium och Tensta Träff.

Samtidigt läser vi om att stadens renovering av Östermalms saluhall gått 400 miljoner över budget parallelt med att stora lokaler i Tensta får stå tomma och säljs ut, medan föreningar och barn skriker efter plats för läxhjälp, konferenser och kulturupplevelser.

Tensta Träff med sin stora samlingslokal är en unik plats i Järva med förutsättningar för allt från musikevenemang, dans, samtal/debatt och föreningsträffar, till konferenser, fester, studentfiranden och bröllop. Ingen annan lokal i Järva har heller samma kapacitet i antal besökare och takhöjd. Här firas internationella kvinnodagen varje år, här möter vi politiker och här skapar vi gemenskap. Att sälja ut en sådan resurs är vansinne.

Tensta gymnasium, Tensta träff och Tenstahallen ritades av arkitekt Gösta Uddén och är den enda platsen i Tensta med Stadsmuseets högsta klassning för bebyggelse med “synnerligen höga kulturhistoriska värden”. Tensta gymnasium invigdes 1984, vann Kasper Salin-priset för årets bästa byggnadsverk och blev den viktiga plats i stadsdelen som arkitekt Igor Dergalin tänkt när han och Josef Stäck ritade generalplanen 1964.

Annons:
Annons:

Sluta skyll på att en tom byggnad skapar otrygghet och fyll istället skolan med hoppfulla ungdomar

Fram till 2016 utbildades generationer av unga Stockholmare i denna ändamålsenliga byggnad. De kom hit från hela staden och sprang ut tillsammans i parken mellan byggnaderna när de tog studenten. Bättre minnen går inte att skapa. När Stockholms stad sedan stängde skolan 2019 för en omfattande renovering (som rapporterades kosta över 100 miljoner kronor) så släcktes även hoppet för mängder av ungdomar i Järva som antingen hade gått på skolan eller räknade Tensta gymnasium som sin enda möjlighet att läsa på ett högskoleförberedande gymnasium. Beslutet om försäljning av fastigheten går därmed tvärt emot all kunskap om skolans värde i att bygga och stärka ett lokalsamhälle. Sluta skyll på att en tom byggnad skapar otrygghet och fyll istället skolan med hoppfulla ungdomar.

Till skillnad från i Rinkeby, Husby och Kista saknas det också sedan länge en väl fungerande mötesplats i Tensta. Det kan tyckas konstigt när området är ett av de föreningstätaste i Sverige. Tenstabor har gång på gång lyft behovet och 2019 startades ett arbete för uppstarten av en medborgardriven mötesplats i Tensta Träff under namnet Folkets Hjulsta-Tensta. Dialoger med aktiva från området, SISAB, Kulturförvaltningen och Spånga-Tensta stadsdelsförvalnting fördes. De oklara ansvars- och ägarförhållanden som försvårade arbetet framåt för det här initiativet uppges nu som skäl för att avyttra fastigheten.

Är stadens strategier bara tomt prat?


I Stockholms stads strategi 2019–2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet läser vi att “Samhandling med det civila samhällets organisationer är därför mycket viktigt att upprätta och upprätthålla inom alla förvaltningar och bolag. Civilsamhället bidrar till social utveckling med kunskap, idéer och värden samt har förmåga att samla människor, skapa engagemang, vara innovativa och se förändringar som inte staden förmår på samma sätt. Stöd till föreningar som skapar miljöer och sammanhang som stöttar och fostrar barn och unga i utanförskap samt bidrar till ett varmt och inkluderande samhälle, som bidrar till integration och minskar hälsoklyftorna, ska stödjas.” Är stadens strategier bara tomt prat?


Det är viktigt att också understryka vikten av att göra en barnkonsekvensanalys innan centrala beslut som rör barn och unga fattas. Detta för att genomtänkt kunna bedöma hur beslutet påverkar barn och unga i stadsdelen. I Barnkonventionens artikel 12, framhålls vikten av att säkerställa inflytande och en deltagandeprocess av de barn och unga som berörs av ett beslut. Detta har inte gjorts inför ett eventuellt beslut att sälja fastigheten.

En medborgardriven mötesplats för alla stärker demokratin och ökar tilliten till samhällsgemenskapen

Ofta talas det om tillit, delaktighet och integration från stadens och politikens håll. Men när det kommer till faktiska beslut om medborgarinflytande väger boendes röster inte tungt. Det är ett svek mot det samhällsengagemang som finns. Så kallade ”särskilt utsatta områden” behöver extra satsningar på att bygga upp en social hållbarhet. Vi behöver fler mötesplatser, inte färre! En medborgardriven mötesplats för alla stärker demokratin och ökar tilliten till samhällsgemenskapen. Detta skulle främja både tryggheten och det förebyggande arbetet mot kriminalitet.

Därför kräver vi nu en långsiktig plan för hur Tensta Träff kan renoveras, utvecklas och förvaltas av staden med en tydlig dialog mellan SISAB, Kulturförvaltningen, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och med det lokala förenings- och kulturlivets behov i centrum.

Gör om och gör rätt! Lyssna på boende och ta till vara på det lokala engagemanget för ett socialt hållbart, och i förlängningen tryggare, Tensta!

Folkets Hjulsta-Tensta
BK Bussenhus
Tenstamammorna Gesguud
Blå Akademiker
Tenstaflickorna
Hjulsta Somaliska föräldrar föreningen
Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
Systrami
Galdem A Talk
Folkets Husby
Rinkeby Folkets Hus
Tensta Konsthall
ABF Stockholm
Ideell Kulturallians i region Stockholm
Folkets Hus och Parker
Imenella Mohamed, artist
Meron Mangasha, författare
Seluah Alsaati, författare
Hashim Jama, Tenstaprofil
Alexandra Pascalidou, författare och journalist
Liban Guleed, socionom
Samatar Abdullahi, beteendevetare
Isatou Aysha Jones, entreprenör & grundare av Black lives matter Sweden
Jihan Mohamed, läkare
Abdukadir Ali Salad, f.d .enhetschef för Sociala insatsgruppen
Taha Ali, allsvensk fotbollsspelare Örebro SK
Bilal Hussein, allsvensk fotbollsspelare, AIK
Sami Ibrahim, Universal Music Group
Elias Durmaz, Vasalund IF
Adam Id Salem, Vasalund IF
Alexander Andue, Vasalund IF
Jeffrey Adewale Jakob Ige, Tenstabo & Paralympisk silvermedaljör
Erik Stenberg, arkitekt och lektor på KTH, initiativtagare till Tensta Bo 2006 och KTH i Tensta arkitekturskola och f.d. tenstabo
Lisa Kings, lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
Nazem Tahvilzadeh, lektor i Statsvetenskap, Malmö universitet
Hanna Sahlin Lilja, doktorand, Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet.
Jonathan Metzger, Professor i urbana och regionala studier, KTH
Sara Ferlander, Lektor i sociologi, Södertörns högskola
Dominika V. Polanska, Lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
Leandro Schclarek Mulinari, lektor i kriminologi, Stockholms universitet
Foto: Holger EllgaardPrint Friendly, PDF & Email