Ska Oslogatans hyresgäster nekas likvärdiga renoveringar?

Fortfarande gäller Järva-avtalet, men Svenska Bostäder verkar glömma den underhållsskuld som finns till hyresgästerna.