På Järvaveckans andra dag hölls en paneldebatt om ”hållbar och medmänsklig integration”. I panelen fanns politiker och representanter från Migrationsverket och Röda Korset. Samtalet kom huvudsakligen att handla om massflyktsdirektivet som gäller flyktingarna från Ukraina.

Direktivet innebär att alla ukrainska flyktingar har rätt att stanna i det land i EU de tagit sig till. I nuläget gäller det fram till den 4 mars 2023, men direktivet kan förlängas av EU. Det som utmärker direktivet, är att det inte sker en individuell prövning, utan det räcker att visa att men har flytt från Ukraina.
– EU:s val av att vilja använda massflyktsdirektivet är ett tydligt styrkebesked, sa Alexandra Segenstedt, senior rådgivare för migrationsfrågor på Röda Korset.

Många söker sig till Röda korset för hjälp för att få tak över huvudet

Annons:

Enligt Alexandra Segenstedt finns det tydliga problem för flyktingarna i Sverige som får alldeles för lite dagersättning.
– Många söker sig till Röda korset för hjälp för att få tak över huvudet. Det kan i värsta fall leda till en risk för exploatering av människor, när de inte kan leva på dagpenningen, sa hon.

Andra problem som lyftes fram, är att flyktingarna inte får SFI-undervisning och att det varit dålig styrning på hur de ska få boende.

Anders Ygeman fick chansen att svara på kritiken. Han var tydlig med att ukrainska flyktingar har fått lära sig svenska på ett organiserat sätt hela tiden. Detta har det fått genom “Svenska från dag ett”, men även genom olika digitala verktyg menade han.
  – Varför vi inte valt att ge ukrainska flyktingar mer långsiktiga svenska utbildningar, har att göra med tanken att många ska återvända till Ukraina. Många har redan återvänt, sa han.

Panelen diskuterade om det görs skillnad på flyktingar från olika länder

En annan fråga panelen pratade om, var om det görs någon skillnad på flyktingar från olika länder.
– Detta problem finns i Europa men inte Sverige, sa Anders Ygeman.

Där fick han medhåll av Robert Hannah, som sade att det har att göra med europeisk solidaritet. Eftersom Sverige är ett grannland till Ukraina måste vårt land ta sitt ansvar för de ukrainska flyktingarna.
– Jag tycker det är rimligt att Sverige och Europa ska ta huvudansvar för ukrainska flyktingar, samtidigt som det är rimligt att Turkiet tar ett bra ansvar för syriska flyktingar, sade Robert Hanna. 

William Karlsson

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: