Siffror visar att risken för våld i nära relationer och andra typer av utsatthet ökar under högtider. Mest utsatta är kvinnor och barn. Vi har listat viktiga telefonnummer som kan behövas under jul- och nyårshelgen.

Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en par­relation, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Trots att merparten inte polisanmäler fall av våld i nära relationer låg siffran av anmälda misshandelsbrott på 36 300 stycken, där 80 procent av brottsoffren var kvinnor.

Under jul- och nyårshelgerna när många tillbringar mer tid hemma tillsammans visar statistik på en ökad risk för våld i nära relationer. I synnerhet nu under pandemin när väldigt många behöver tillbringa extra mycket tid hemma i samband med hemarbete eller hemstudier.

Annons:

Det är fler som vänder sig till kvinnojourerna efter storhelgerna

Siffror från Brå visar också att flest anmälningar görs efter julhelgerna, i januari månad. Enligt forskare och kvinnojourer beror det ökade våldet kring jul främst på alkohol och stress.

– Det är fler som vänder sig till kvinnojourerna efter storhelgerna. Man stannar gärna kvar i relationen under helgen för barnens skull, och sen går man efteråt, säger Lisa Rudolfsson, doktor i psykologi och forskare vid Göteborgs universitet, till nyhetsbyrån Siren.

Även våld mot barn ökar under julhelgen. Högtider som ofta involverar alkohol är alltid en svår period för människor som lever i någon form av utsatthet.

– Det innebär att man får mer tid med den som utsätter, det ger mer spänningar och vi vet att våldet ofta eskalerar, säger Tania Karanja vid kvinno- och tjejjouren i Jönköping till SVT.

Eleni Terzitane

 

Utsatt? Här kan du få hjälp:

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50
Terrafem, rikstäckande jourtelefon på 67 språk, 020-52 10 10
Brottsofferjouren, 0200-21 20 19
BRIS, 116 111
Anhöriglinjen, 0200- 239 500
Föräldralinjen, 020-852000
Jourhavande medmänniska, 08-702 16 80
Polisen 114 14
Brottsofferjouren, 0200-212019
Självmordslinjen, 90 101
Hjälplinjen, 0771-22 00 60
Anonyma Narkomaner, 077-1138000
Anonyma Alkoholister, 08-720 38 42
Alkohollinjen, 020-84 44 48
Mansjouren, 08-30 30 20
Kyrkans SOS, 0771-800 650

Vid akuta fall ring alltid 112.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: