Frågor om funktionsrätt, klass, rasism och kön bör ställas för att skapa bättre förutsättningar för en inkluderande feminism. Det är en av slutsatserna i rapporten FemTempen som publicerades på 8 mars.

Den feministiska och antirastistiska föreningen Streetgäris sammanställer varje år en rapport som redovisar klimatet inom den feministiska rörelsen. Tyngdpunkten ligger på ickebinära, transpersoners och icke-vita personers upplevelser.

Liksom förra året uppger majoriteten av de tillfrågade med erfarenhet av att rasifieras eller bryta mot cis-normen att de exkluderas i mainstream-feministiska rum. Exkludering kan i sammanhanget innebära att stämplas som glädjedödare, bli ansvarsskyldig för de problem man lyfter eller att behöva trösta någon som kränkt en.

Annons:

Vi kan inte slå oss för bröstet förrän rörelsen skapar utrymme för alla att delta

– Vi måste ta den omfattande exkluderingen som sker i feministiska rum seriöst. Det hoppfulla är att det finns många verktyg och idéer på hur vi kan skapa den förändringen, några av vilka lyfts i rapporten, säger rapportförfattaren Lina Muktar Mohageb i ett uttalande.

Så gott som alla svarande, 96 procent, anser att den breda feministiska rörelsen saknar viktiga perspektiv på rasism, klass eller funktionsrätt. Därför, konstateras i rapporten, behövs separatisktiska sammanhang där personer som avviker från normer kan känna sig trygga och utbyta erfarenheter.

– Vi kan inte slå oss för bröstet förrän rörelsen skapar utrymme för alla att delta och vi har en lång väg att gå. StreetGäris kommer att fortsätta arbeta för att skapa ett tryggare rum inom den feministiska rörelsen och för att utmana och belysa den utveckling rörelsen behöver göra, säger Streetgäris ordförande Fatema Vanat i presstexten.

Anna Nygård
Bild: Unsplash

Print Friendly, PDF & Email