Victoriahem skylt
Victoriahem Hembla

I en aggressiv brevväxling mellan Victoriahems regionchef, hyresnämnden och föreningen Ort till ort ifrågasätts – och försvaras hyresgästernas upplevelser och behov.

Efter år av problem för de boende i Victoriahems fastigheter i Husby har nu flera hyresgäster ansökt om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Åtgärdsföreläggande innebär att hyresnämnden tar beslut om att värden måste åtgärda de brister som finns i bostaden.

De många ansökningarna har nu fått Victoriahem att reagera och bostadsbolagets regionchef Daniel Mattsson har skrivit ett brev till hyresnämnden där föreningen Ort till ort pekas ut som initiativtagare till ansökningarna och att de därmed skulle vara grundlösa. 

Annons:

Ort till ort vill skada bolaget och dess verksamhet

Mattsson skriver ”Bestämmelserna om åtgärdsföreläggande syftar till att skydda hyresgäster vid nekat underhåll men används av Ort till Ort för att bedriva politik, få uppmärksamhet för sina aktioner, få statistik över antal ärenden i nämnden och skada bolaget och dess verksamhet i området genom att öka dess administration. 

Dessa ärenden som inte anmälts är inte ens tvistiga och felanmäls genom ansökan hos hyresnämnden. Lagen och bestämmelserna samt hyresnämnden utnyttjas som verktyg i dessa aktioner mot bolaget. Nämnden bör säkerställa att felanmälan har gjorts och att det föreligger en tvist som behöver lösas av nämnden.”

Victoriahem menar att de inte känt till problemen som åtgärdsföreläggandena avser och ber därför nämnden om ”skälig tid” för att ta reda på om det finns någon grund för anmälningarna innan hyresnämnden prövar dem.

Styrelsen uppmanar Daniel Mattsson att sluta sprida lögner

Påståendena om att Ort till ort ligger bakom anmälningarna och missbrukar möjligheten att begära åtgärdsföreläggande har fått föreningen att reagera. Styrelsen för Ort till ort i Husby har skrivit ett öppet brev till Daniel Mattsson där de uppmanar honom att sluta sprida lögner om hyresgästerna och deras organisation.

Husbybon Maha Ahmed som är hyresgäst hos Victoriahem och aktiv i Ort till ort förklarar varför de har skrivit brevet.

– Vi tycker att det är felaktig information som skickats till hyresnämnden från Daniel Mattsson. Vi ville vi förklara hur vi ser på saken baserat på hyresgästernas egna upplevelser.

Maha Ahmed har själv försökt påtala brister i sitt boende hos Victoriahem, men säger att det är svårt att komma fram och att de felanmälningar som görs varken registreras hos företaget eller följs upp.

Frustrationen kommer ur vad som upplevs som maktmissbruk

– De nedvärderar folk och tar inte hyresgästerna seriöst. Jag har flera gånger mejlat ansvariga hos Victoriahem men inte fått något svar.

Ort till Ort skriver i sitt brev till Daniel Mattsson ”I ett stycke i ditt brev försöker du låta påskina att det oftast egentligen inte finns några problem i lägenheterna som ger anledning till att starta ett ärende i hyresnämnden. Det är bara Ort till ort som genomför ”aktioner”. Faktum är hyresgäster i Husby under många år uttryckt ett enormt missnöje kring situationen med Victoriahem och dess många föregångare sedan Svenska bostäder sålde husen på 90-talet.

Frustrationen kommer ur vad som upplevs som maktmissbruk och hyresvärdens ständiga strävan att undgå sitt lagstadgade underhållsansvar m.m. Föreningen har etablerat sig i Husby av den enkla anledningen att de lokala hyresgästerna har gått ihop för att motverka hyresvärdens lagstridiga agerande och missbruket av bruksvärdessystemet. Inga av åtgärdsföreläggande är initierade av ort till ort. Vad Ort till Ort gör är att informera om möjligheten att få hjälp av hyresnämnden ifall hyresvärden inte åtgärdar fel och brister efter felanmälan.”

Kommunen och stadsdelsnämnden behöver agera

– Det hade varit intressant att höra Victoriahem bemöta kritiken. Vi avfärdar mycket av det de säger, men det handlar framförallt om att de påstår att alla anmälningar som kommit in skulle varit skapade ur tomma intet.

– Kommunen och stadsdelsnämnden behöver agera. Vi har haft problem i så många år. Det är så stora skillnader i standard, kvalitet, tillgänglighet och kommunikation om man jämför Victoriahem med de andra värdarna i området. Det är en politisk fråga, säger Maha Ahmed.

Hur hyresnämnden väljer att agera på ansökningarna om åtgärdsföreläggande och Daniel Mattssons brev återstår att se.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email
Annons: