Vi vill ha en plan för trygg och tillgänglig sjukvård

Debatt

I fjorton år har Moderaterna styrt över sjukvården i Region Stockholm. Stora delar av vården har privatiserats och vård utanför Stockholms innerstad har i många fall tvingats lägga ner. Det behövs en generalplan för trygg och tillgänglig sjukvård.

Vårdföretagen har getts fri etableringsrätt och har själva fått välja var de vill etablera sin mottagning utan någon hänsyn till var vårdbehoven finns. Detta bidrar till att skillnaderna i hälsa är mycket stora i vårt län.

Järvaområdet har drabbats mycket hårt av Coronapandemin. För många av oss som bor här har det varit svårt att jobba hemifrån och trånga lägenheter gör det svårt att isolera smittade anhöriga. Järvabor har jobbat i vården, kört bussar och taxibilar och hållit igång mataffärerna. Och mycket mer. Dock har det under lång tid satsats för lite på vården hos oss och i andra förorter.

Vi socialdemokrater vill se en annan sjukvårdspolitik. Med vår politik hade vårdcentralerna i Järva fått mer resurser än privatklinikerna på Östermalm. Vi vill satsa på hälsosamtal, där du får hjälp och stöd till hur du kan förbättra din hälsa, och vi vill ge vårdcentralerna ett tydligt ansvar för folkhälsan i sin stadsdel. På så vis kan fler få stöd för en hälsosam livsstil.

Att möjligheten för dig att leva ett gott och hälsosamt liv skiljer sig åt beroende på var i Stockholm du bor, är oacceptabelt för oss socialdemokrater. Vare sig om du bor i Rinkeby eller Danderyd ska sjukvården finnas där den dag du behöver den och ge dig samma goda vård oavsett vem du är. Så ser det tyvärr inte ut i Moderaternas Region Stockholm.

Stockholmarna förtjänar ett nytt styre i Region Stockholm. Ett styre som alltid sätter vårdpersonalen före vårdbolagen och behoven före vinstjakten.

Talla Alkurdi, oppositionsregionråd (S)
Galina Monsalves Leal, ledamot Stockholms regionfullmäktige (S)
Anders Österberg, riksdagsledamot (S)
Petra Larsson, ledamot i Stockholms regionfullmäktige (S)
Elvir Kazinic, gruppledare i Rinkeby- Kista sdn och ledamot i Stockholms regionfullmäktige (S)
Print Friendly, PDF & Email