I en replik till Anna Rantala Bonniers inlägg om att staden stänger det skyddade boendet Kruton och ingen protesterar, svarar Kristin Jacobsson att Centerpartiet visst fortsätter kämpa för dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

I slutet av förra veckan gick att läsa hur den rödgröna majoriteten i Stadshuset helt sviker hedersutsatta kvinnor och barn genom att lägga ner det skyddade boendet Kruton. I detta är vi helt eniga med Anna Rantala Bonnier – den rödgröna majoriteten talade gärna om sitt stöd för vålds- och hedersutsatta i valrörelsen, ord och löften de nu visar sig vara ointresserade av att fullfölja. Vad som inte stämmer är att inget parti skulle ha reagerat.

Centerpartiet reserverade sig, liksom oppositionen i stort, mot beslutet där sammanslagningen av Kruton med Kriscentrum beslutades. I vår reservation tryckte vi särskilt på vikten av stadens arbete för att förhindra och stoppa hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi vill se fler, inte färre, verksamheter såsom Kruton

För att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck är specialistkunskaper av yttersta vikt. Av den anledningen vill vi se fler, inte färre, verksamheter såsom Kruton, som är särskilt specialiserade inom hedersvåld- och förtryck.

Vi vill att all stadens personal som jobbar med barn och unga ska få särskild utbildning för att kunna upptäcka barn som är drabbade av hedersrelaterat förtryck. Vi vill dessutom öka stödet till stadens resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck, Origo. Vi vill också se till att staden kan erbjuda långsiktigt kontakt- och mentorskap för att hjälpa individer från situationer och platser där de är drabbade av sådant våld och förtryck.

Den rödgröna majoritetens agerande är inte mindre än ett svek mot de egna vallöftena men framförallt mot stadens hedersdrabbade kvinnor och barn. Centerpartiet står dock fast i vår kamp mot hedersvåld och förtryck.

Kristin Jacobsson, ledamot i kommunfullmäktige för Centerpartiet

Print Friendly, PDF & Email
Annons: