Svart man på Tensta torg.

Rashid Mohammed är en av Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige och han är partiets fjärde namn på listan i årets val.
– Vi vill ha en jämlik och jämställd stad, bättre skolor och bättre välfärd.

Rashid är punktlig, vi träffas i Tensta centrum och han kommer precis från ett annat möte. Det är samma dag som vallokalen öppnat inne på Medborgarkontoret. Rashid går in för att kolla om partiets valsedlar är på plats. En av kvinnorna som arbetar som valfunktionärer frågar om han står med på listan och Rashid presenterar sig.

– Jag tyckte, att jag kände igen dig, säger hon.

Namn: Rashid Mohammed
Ålder: 60 år
Yrke: socionom, sedan 2019 politiker på heltid.

Bor: i Tensta
Parti: Vänsterpartiet

Rashid har arbetat i många år som enhetschef inom socialtjänsten i olika kommuner i Stockholms län. Sedan mars 2019 är han politiker på heltid med kontor i stadshuset, hittills den enda i V från Järva. Han sitter i arbetsmarknadsnämnden och de frågorna engagerar honom.
– Vi vill att fler kommer i arbete, särskilt kvinnor som är långt från arbetsmarknaden. Vi måste satsa på de kvinnor som inte har yrkesutbildning.

I Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är han sedan 2018 vice ordförande och gruppledare för V. Där har han stridit för mammorna i Tensta, och ville att föreningen Geesgud, som nattvandrar sedan flera år tillbaka, skulle få ordentligt med ekonomiskt stöd. Men han röstades ned.

Vi måste kontrollera dåliga hyresvärdar hårdare

– Vi måste satsa mer på föreningslivet i Järva, vi vill ha fler fältassistenter och inrätta medborgarvärdarna igen. Och kanske det allra viktigaste av allt, satsa på barn och ungdomars fritid, rusta upp parklekarna, bemanna dem och öppna fler fritidsgårdar.

Som Tenstabo sedan många år vill han rusta upp Tensta centrum, riva garaget och bygga bostäder istället.

Men parkeringsplatser är det väl ont om?

– Ja, men garaget kan byggas under bostadshuset, parkeringsplatserna försvinner inte. Vi behöver fler bostäder, trångboddheten är ett stort problem. Vi måste också kontrollera dåliga hyresvärdar hårdare, som Victoriahem. Vi vill att staden ska köpa tillbaka misskötta fastigheter.

Rashid har suttit i stadsdelsnämnden sedan 2014. Han var med att fatta beslutet att flytta Tensta bibliotek, från den stora, ljusa lokalen till den mycket mindre lokal där vi gör intervjun.

Rashid, hur kunde du godkänna flytten av biblioteket? Beslutet som förenklade utförsäljningen av Tensta träff.

-Jo, under tiden som fastigheten renoveras, då kunde vi gå med på en flytt. Vi gick med på det om biblioteket skulle flytta tillbaka, vår utgångspunkt var sådan. Men sedan såldes fastigheten.

Vi har kritiserat utförsäljningen av Tensta gymnasium och Tensta träff hårt

När jag påpekar att Spånga-Tenstas nämndmöten brukar gå undan, och att de verkar rörande överens om det mesta, protesterar han.

– Nej, vi har kritiserat utförsäljningen av Tensta gymnasium och Tensta träff hårt, både lokalt och i kommunfullmäktige.

Vad gör ni lokalt för klimatfrågan? 

– Vi vill satsa stort på att göra kollektivtrafiken både bättre och billigare, eftersom mer än hälften av Stockholms klimatutsläpp idag kommer ifrån trafiken.

Sedan kommer partiets miljöprogram för hela staden; investera i sol- och vindkraft, satsningar på gång- och cykelbanor och lägga ner Bromma flygplats utan att bygga ut Arlanda.

– Vi vill inrätta fler naturreservat och fler odlingslotter, rusta upp parker och plantera träd och grönska.

Inte ens parkeringsböter eller trafikförseelser kan jag skylta med

Varför kandiderar du för Vänsterpartiet?

 – För att Vänsterpartiet är det enda partiet som vill ha ett rättvist samhälle. Vi kämpar för de svagaste i samhället.

Varför ska folk rösta på dig?

– Jo, för att jag är engagerad i Järva och vill att Järvaborna ska få ett bättre liv. Jag bor här, Tensta är mitt hem.

Har du några ”skelett i garderoben”?

– Nej, inte vad jag vet. Inte ens parkeringsböter eller trafikförseelser kan jag skylta med.

Vad är det bästa med Järva?

– Jag är stolt över civilsamhället här, som vill driva frågor och vill göra bättre för sitt område. En gång i tiden var det föreningarna som drev hela Tensta träff, tänk dig det.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Rashid Mohammed bredvid sin partiordförande.
Print Friendly, PDF & Email