Vilka rättigheter har du i mötet med ordningsmakten.

Vilka rättigheter har du i mötet med ordningsmakten? I Folkets Husby anordnades samtal och föreläsning om frågor kring rasprofilering och övervåld.
– Vi hatar inte polisen, vi hatar vad polisen gör mot oss, sade Barakat Ghebrehawariat, föreläsare om rasism och fördomar.

Emma Ström från Förorten Mot Våld ledde ett samtal med Barakat Ghebrehawariat om polisens agerande mot dem som inte är etniska svenskar.
– Alla ska behandlas lika inför lagen, men vi vet att rasprofilering förekommer. Invånare i orten övervakas dessutom på ett helt annat sätt än på andra platser, både genom kameraövervakning och annan polisiär närvaro.

Barakat Ghebrehawariat menade att debatten ofta påstås handla om enskilda fall och rötägg bland ordningsvakterna och inom poliskåren, istället för att handla om de rasistiska strukturer som finns. 
– Jag är inte intresserad av om du är rasist eller inte, det handlar om dina rasistiska handlingar. Detta är inte specifikt ett polisproblem, utan det är ett samhällsproblem, sade Barakat Ghebrehawariat.
Trots att det är mycket som fortfarande är dåligt, trodde han ändå på att det kommer att bli en förändring till det bättre.
– Förr eller senare måste Sverige också börja föra statistik kring vem som stoppas, i vilka sammanhang och varför, sade Barakat Ghebrehawariat.

Två av grundarna till sajten snutkoll.se, Linton Kennegård och Melinda Darban, höll sedan en föreläsning om vilka rättigheter en privatperson har i mötet med en polis. Vad säger lagen, egentligen? Vems rättvisa och trygghet ska främjas? Snutkoll.se vill reda ut begreppen och förklara vad som gäller, eftersom lagstiftningen ger stort tolkningsutrymme.
– Det är viktigt att filma polisen, och du får göra det bara du gör det på ett visst avstånd och inte stör deras arbete, sade Melinda Darban, jurist och medgrundare till snutkoll.se 
Generellt finns två läger i Sverige gällande synen på polisen, menade de.  Antingen tycker man polisen är skit, eller så tror man att det de gör är bra och att det näst intill är synd om dem. 
– Det finns ett värde i att faktiskt anmäla, även när det gäller att polisanmäla en polis, sade Linton Kennegård. Vi behöver siffror och statistik i vårt arbete för att visa på hur verkligheten ser ut.
Det välbesökta mötet anordnades av Folkets Husby i samarbete med Förorten Mot Våld och Rädda Barnen.

Manel Rodrick
Print Friendly, PDF & Email
Annons: