”Vi är många som känner att nu får det vara nog”

Föreningsliv/Nyheter

Det blir en manifestation mot våldet imorgon, lördagen den 5 september kl. 13.00, Polisen gav tillstånd när arrangörerna flyttade mötet från Husby centrum ner till Järvafältet vid Husby gård.

Till mötet är politiker inbjudna, men inte i första hand för att tala, utan för att lyssna. Den mikrofon som kommer att finnas tillgänglig är öppen främst för ortens invånare.

På grund av corona-pandemin anordnas manifestationen utomhus där det är möjligt att dela upp folk i grupper om max 50 personer.

Vi får göra som vid fredagsbönen, då brukar vi samlas i grupper med 50 personer 

 – Vi får göra som vid fredagsbönen, då brukar vi samlas i flera grupper med 50 personer i varje grupp. Alla står med tydliga avstånd mellan varandra, säger Omar Sayed, från Islamiska kulturcentret i Husby.

Norra Järva stadsdelsråd tog initiativ till det öppna mötet, men representanter från flera föreningar som Ort till ort, somaliska kulturföreningen, lokala hyresgästföreningen, moskén och kyrkan är med och arrangerar. 

 – Allt har gått så fort, men vi hoppas att människor hunnit nås av informationen. Många är upprörda efter den senaste tidens skjutningar och angelägna att något skulle ordnas snabbt. Vi är många som känner att nu får det vara nog, säger Arne Johansson, från Norra Järva stadsdelsråd.

Kerstin Gustafsson Figueroa

 

Print Friendly, PDF & Email