Selma Lagerlöf är näst efter August Strindberg den av våra svenska klassiska författare som är mest känd utomlands. Hennes böcker är översatta till många språk.
Att hon blivit så läst beror på flera saker, bland annat att hon var en duktig berättare, med ett enkelt och klart språk. Hennes verk handlar ofta om människor som är i konflikt med sig själva, och om kampen mellan ondska och godhet. Fantasi och intuition hos hennes gestalter leder dem ofta rätt.

Selma Lagerlöf föddes på gården Mårbacka i Värmland 1858. När familjen fick ekonomiska problem, blev de tvungna att sälja gården. Senare, när hon slagit igenom som författare, köpte hon tillbaka Mårbacka. Där levde hon sedan till sin död 1940.

Hon utbildade sig till lärarinna i Stockholm, och en dag på väg hem från skolan fick hon en idé. “På detta sätt gick det till att hon för första gången fick syn på sagan. Och i samma ögonblick hon såg den började marken gunga under henne.” 

Skildringen av sinnessjukdomen står på den dåvarande vetenskapens grund

Det verk hon fick inspiration till var Gösta Berlings saga som kom ut 1891. Stilen i boken är romantisk, med ålderdomliga, vackra ord och långa böljande meningar. Händelserna bygger delvis på historier hon hade hört som barn i Värmland, men mycket är också fantasi. Full av  fantasi är även En Herrgårdssägen som kom 1899. Berättelsen handlar om en man som får sin sinnessjukdom botad av kärlek och musik. Skildringen av sinnessjukdomen står på den dåvarande vetenskapens grund, och är full av inslag som andar, magi och skendöd.

Vid sekelskiftet resta Selma Lagerlöf till Palestina. Där mötte hon en grupp bönder från Dalarna, som hade utvandrat. I Jerusalem I och II skildrar hon deras kamp mellan två krav, att följa sin väckelse att utvandra till det heliga landet eller att stanna kvar hemma och bruka den ärvda jorden. 

1906 kom en helt annan sorts bok ut, skolboken Nils Holgerssons underbara resa. Det var en geografisk läsebok, där pojken Nils, som är elak mot djur blir straffad genom att han förvandlas till en pyssling. Nils får följa med en grupp vildgäss, och resan går mellan Skåne och Lappland och tillbaka till Skåne. Boken är en hyllning till de svenska landskapen och dem som bor där. 

Ett återkommande motiv är det om julnattens fredsbud

Under sitt liv skrev Selma Lagerlöf ett stort antal korta berättelser och noveller. Många av hennes julnoveller publicerades i jultidningar, och var för många ett älskat inslag i julfirandet. De lämpade sig för högläsning framför brasan, och berättelserna var populära hos både barn och vuxna. Ett återkommande motiv är det om julnattens fredsbud. Denna natt får inget våld brukas, vare sig mot människor eller djur. Novellerna är ofta av religiös karaktär, men hon vänder sig mot bokstavstroende och trångsynthet. Istället gestaltar hon att för den som öppnar sitt hjärta, är miraklen tillgängliga.

Som första kvinna fick Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur

Som första kvinna fick Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur 1909, och hon blev invald i Svenska Akademien 1914. Selma Lagerlöf gifte sig aldrig, och det har spekulerats mycket om hennes läggning. Enligt uppgift ska hon ha haft två längre förhållanden med kvinnor. 

Klockan 8:00 på trettondagen 6/1, startar ett dygns högläsning av Gösta Berlings saga i realtid på SVT play. Det är ett tiotal skådespelare som avlöser varandra.


Annika Skarf

Källor: Litteraturhistoria, Natur & Kultur, Förordet i Selma Lagerlöfs jul, Romanus & Selling, samt SVT,s hemsida.

Print Friendly, PDF & Email