Moderaterna vill nu likt Sverigedemokraterna stoppa stöd till etniska föreningar. Moderaterna säger att det handlar om att motverka segregation. Det är anmärkningsvärt att påstå (för det är väl det som sägs?) att etniska föreningar inte skulle främja integration när antalet exempel på motsatsen är otaliga.

Det här visar att Moderaterna fortsätter sin politik med att försämra för oss i Järva.

Jag är med i bosniska föreningen

Jag är med i bosniska föreningen. Den finns i hela Sverige och är känd för fotboll och dans. Men också för att lära ut om svensk kultur till oss som kom som nyanlända från krigets fasor i Jugoslavien.

I Järva finns det till exempel etniska pensionärsföreningar som ibland får offentliga bidrag för att jobba med att bryta äldres ensamhet. Det är en viktig verksamhet och jag tycker att Moderaterna borde svara varför de inte ska få stöd? För har Moderaterna en politik för Stockholm och en annan på riksnivå?

Statliga bidrag till 54 ”etniska föreningar” 2018: 19 miljoner. Statligt partistöd till moderaterna 2018 kostade: 33,6 miljoner

Det kan knappast heller handla om att göra några större besparingar för statliga bidrag till 54 ”etniska föreningar” 2018: 19 miljoner. Statligt partistöd till moderaterna 2018 kostade: 33,6 miljoner.

Så Moderaterna, varför vill ni inte ge stöd till exempel grekiska, kurdiska, bosniska, somaliska och finska föreningar?

Elvir Kazinic, S i Rinkeby
Print Friendly, PDF & Email