Alejandra Carrasco porträtt

KRÖNIKA Anders Ygeman menar att det endast ska vara en viss procent av sådana som jag i ett bostadsområde. Jag undrar var Ygeman vill att jag ska bo.

Jag flyttade från knivsöder till Järva redan 1984. Jag tyckte det var ett bra val. Vi slapp A-laget vid Hornstulls tunnelbanestation, kanylerna i parken nedanför Högalidsgatan och de ojämna trottoarerna som gjorde det omöjligt att få en nyfödd bebis att somna i barnvagnen.

Det är min lilla revolution och bidrag till det mångkulturella Sverige

Så småningom flyttade vi till Akalla. Här överlevde vi finanskrisen 1990 till 1994 samt borgerlig majoritet i landstinget och kommunen under nästan alla år. Det har betytt försämringar i all medborgarservice, men vi har stannat kvar, mest av gammal vana. Och för att vi trivs. De flesta som bodde då i området var lägre medelklass, etniska svenskar, med väldigt bestämda uppfattningar om hur en ska bete sig och vems kultur som gäller. Det innebar att vi i början inte umgicks med våra grannar alls. Vi hade helt enkelt inget gemensamt, vare sig kulturellt, socialt eller erfarenhetsmässigt. Än idag rekommenderas nyinflyttade av styrelsen att ”skriva en lapp” när en granne inte lämnar tvättstugan i tillräckligt bra skick, trots att man vet vem det gäller.

De flesta som flyttar in i området nu är av utomeuropeisk ursprung. Ofta personer som får jobb i något IT-företag i arbetsområdena i närheten. För mig är det extra viktigt att vi inte fortsätter med dåliga umgängesformer, därför kommunicerar jag gärna att bästa sättet att informera varandra är att tala med varandra. Det är min lilla revolution och bidrag till det mångkulturella Sverige.

Vi har under alla år vi bott i Järva njutit av närheten till naturen och staden

Vi har under alla år vi bott i Järva njutit av närheten till naturen och staden. Under någon mandatperiod då Socialdemokraterna innehade makten i staden eller regionen, har det blivit bättre för de fattigaste familjerna. Det blev bättre fördelning av resurser efter behov, vilket innebar anpassade resurser till skola, vård om omsorg för de mest nödställda i Järva. För jag vill poängtera att vårt område inte är speciellt utsatt, men det bor fattiga barnfamiljer och fattiga äldre här. Det ska politikerna ta hänsyn till när de fördelar resurser, inte den etniska tillhörigheten, anser jag. 

Anders Ygeman anser dock att det är dåligt att så många personer med utomeuropeisk ursprung bor i Akalla. Alltså sådana som jag. Var vill Ygeman att jag ska bo? Jag har valet att sälja min bostad och ta med mig de resurserna samt min intjänade pension söderut, till ett land där jag behandlas som en riktig medborgare. Många i Akalla har samma möjlighet, vilket inte är så bra nationalekonomiskt. Vad tänker Ygeman locka oss kvar med? Fler vita i bostadsområdet? A-laget på Akalla torg? Kanyler i sandlådan? Nej, det är inte schysst att generalisera, men det skulle kunna låta så här om jag ville. 

Jag menade då att socialdemokratin behövde fler som Anders

Med denna politik kommer Anders Ygeman och andra socialdemokrater som bespottar sina egna politiska rötter, endast åt de allra fattigaste, de allra resurssvagaste i mitt bostadsområde. De resursstarka skyddas automatiskt från Ygemans klasspolitik och dess lagom-rasistiska perspektiv.

När jag var yngre hade jag förmånen att träffa Ygeman i mitt politiska engagemang. Varje gång det gick bra för Ygeman i hans politiska karriär, blev jag glad. Jag menade då att socialdemokratin behövde fler som Anders.

Det menar jag inte längre.

Alejandra Carrasco
Print Friendly, PDF & Email