Trots ändrade rutiner för Rinkeby-Kistas möten i nämnden var det många som kom till Folkets Husby på tisdagskvällen. Den nya trygghetssatsningen diskuterades.

Den politiska majoriteten föreslår en ny trygghetssatsning i samarbete med Spånga-Tensta. Det nya arbetssätt som majoriteten nu föreslår är en modell från New York, det är den så kallade Broken Windows-teorin som ska tillämpas. 

Broken Windows-teorin ska tillämpas

Annons:

Förslaget kritiserades av oppositionen. Socialdemokraterna menar att allt som föreslås egentligen redan pågår i trygghetsarbetet.
 – Vi behöver inte fler dokument, utan mer resurser, sade Elvir Kazinic, S, vice ordförande i Rinkeby-Kista.

Vänsterpartiet menade att ökat stöd till ungdomsgårdar, fältarbetare, och nattvandrare är nödvändigt. Dessutom menar de att mammorna kan spela en avgörande roll för att stoppa rekryteringen av barn och unga till kriminella miljöer.

På frågan vad som arbetet för att ”öka delaktigheten och förtroendet för myndigheter och förtroendevalda” innebär konkret, passade nämndens ordförande Benjamin Dousa över svaret till stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld, som svarade:
– Vi ber att få återkomma om det.

En dispyt i sociala media med nämndens ordförande

Said Ali, som sedan många år är en idrottsledare i stadsdelen, har haft en dispyt i sociala media med nämndens ordförande Benjamin Dousa, M. Under frågestunden sade Said Ali att han skickat fem mejl till nämndens ordförande, men inte fått något svar, och undrade varför. 
 – Är du inte skyldig att svara mig på mejl, frågade han.

 – Nej, som förtroendevald omfattas man inte av det regelverket. Det finns ingen lagstadgad skyldighet, svarade Benjamin Dousa.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: