Rosa Parks,Martin Luther King, Mahatma Gandhi

Jag känner sån maktlöshet när jag tänker på de senaste veckorna i svensk politik. Det känns hopplöst att ens tänka på förändring, för hur ska det gå till? 

Men även om tankarna är förståeliga, så är de också farliga. En passiv befolkning är lätt att kontrollera och vi måste komma ihåg att auktoritära ledare vill att vi ska känna hopplöshet.

Mobilisering är makt

Annons:

För mobilisering är makt. Erica Chenoweths forskning visar att om 1,7 procent av befolkningen i ett område protesterar icke-våldsamt, är det historiskt sett 95 procent sannolikhet att de får vad de ber om. Historien är full av exempel på att organisering och civil olydnad kan skapa stordåd. 

Därför: Låt oss förekomma. Låt oss organisera oss. 

För den dagen Tidöavtalet eventuellt blir verklighet, måste vi vara förberedda. Redan nu behöver vi träffas, mobilisera och planera. Hämta inspiration från dem som gått före. Och minnas att vi är många, medan makten är få. 

Om Järva får utegångsförbud – låt oss gå ut på gatorna tillsammans om kvällen

Om Järva får utegångsförbud – låt oss gå ut på gatorna tillsammans om kvällen.

Om hijab förbjuds på arbetsplatsen – låt oss alla komma till jobbet med slöja.

Om vårt område blir en visitationszon – låt oss planera för hur vi gör visitationer tidskrävande, absurda och krångliga.

Om tiggeri förbjuds – låt oss tigga sida vid sida med våra grannar.

Om det blir brottsligt att associeras med “kriminella nätverk” – låt dem av oss, som annars skulle gå fria, stå i kö för att anmäla oss själva. Låt oss öka administrationsbördan så att polisen inte kan utreda sådana “brott”. 

Låt oss hämta inspiration från dessa hjältar, och minnas att de inte var populära i sin samtid

Civil olydnad lyfts fram som något hedervärt i skolböckerna. Rosa Parks, Martin Luther King och Mahatma Gandhi är hjältar idag. Låt oss hämta inspiration från dessa hjältar, och minnas att de inte var populära i sin samtid. 

Och kanske viktigast av allt: solidaritet. Låt dem av oss som kommer undan Tidöavtalet gå främst i leden. Vi har mindre att riskera och ofta större genomslagskraft.

Det här är på riktigt.

Amandah Melin

Print Friendly, PDF & Email
Annons: