Ett samtal om vaccin mellan skeptiker och experter

I den här artikeln följer vi samtalet där Mustafa Zatara, som är skeptisk mot vaccinet mot covid-19, får alla sina frågor besvarade av folkhälsovetaren Fatuma Mohamed och Liban Jamal som utbildar sig till specialistläkare.

Svensksomaliska läkare utbildar järvabor för bättre hälsa

Idag påbörjas vaccinationerna av barn mellan 12 och 15 år. Men i Järva har det hittills varit få unga som vaccinerar sig. Det försöker Liban Jamal och Salma Ali ändra på.