Dags att bli svensk medborgare?

I och med Tidöavtalet kommer det bli svårare att söka svenskt medborgarskap i framtiden.