Bli stark på utomhusgym

På flera platser i Järvaområdet finns utegym. Det är fritt för alla att använda dem och man hjälper varandra.