Förändringar är möjliga om alla arbetar tillsammans

Mohamud Aden berättar hur föräldrar, en ny skolledning och personalen tillsammans har förvandlat Hjulsta grundskola.

”Jag ser ledarskap som en verktygslåda”

Mårten Westberg från Rinkeby Run skriver om sina erfarenheter av ledarskap och om metoden lågaffektivt bemötande, som nu diskuteras i debatten om pedagogiken i skolan.