Stora skillnader i folkhälsa i Stockholms län

Sex och ett halvt år. Så mycket längre förväntas Stockholms rikaste invånare leva jämfört med de fattigaste.