Stor risk att arbetare utnyttjas av kommunala bolag

Studenter från JMK har gjort en kartläggning av vilka företag de kommunala fastighetsbolagen i Järva anlitar.

Behöver du hjälp att laga cykeln?

I sommar finns cykelreparatörer en dag i veckan i Hjulsta och Tensta. Dessutom finns en cykelkurs varje vardag i Tensta.

Hyresförhandlingarna är klara – ”Förskräckligt dåligt”

Nu höjs hyrorna i Stockholm. I den lokala Hyresgästföreningen är missnöjet stort.

”Nej till allmännyttans hyreskrav”

Hyresgästföreningen i Stockholm uppmanade till protester utanför de tre allmännyttiga bostadsbolagens kontor. Järvaborna åkte till Vällingby.

Vart tog Ljungbygaraget vägen?

I Rinkeby är det brist på parkeringsplatser. Många har sett att det stora garaget på Ljungbyplan stått tomt i ett par år och sedan rivits. Där pågår nu arbete med att göra markplatser. Vi har frågat ansvariga på Stockholmshem om varför garaget har rivits.

Så mycket höjs hyrorna nästa år

Efter två månader har de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolagen i Stockholm nu avslutats. Hyrorna kommer att höjas, men inte lika mycket som fastighetsägarna hoppades.

Stockholmshem flyttar träd i Rinkeby

Tio lönnar i Rinkeby har bytt plats. Det hände nu i veckan när Stockholmshem förberedde för rivning av ett garage på Ljungbyplan i Rinkeby. Istället för att såga ner träden, som är lika gamla som byn, valde bostadsbolaget att flytta på dem.

Varför använder allmännyttan tillfällig arbetskraft?

En dag träffar jag en kille som arbetar med trädgårdsskötsel åt ett av de kommunala bostadsbolagen i Rinkeby. Han är från Chile, talar ingen svenska, och är här på tillfälligt arbetstillstånd. Varför använder sig de kommunala bostadsbolagen av tillfällig arbetskraft, när stadsdelen har så många boende som behöver arbete?

Hyresförhandlingarna bröts efter orimliga höjningskrav

Hyresförhandlingarna mellan de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen har brutits efter att värdarna krävt nästan tre procents hyreshöjning för 2021. – Vi vill egentligen ha noll procents höjning, folk har ingenting att lägga undan, säger Reijo Krogell från Hyresgästföreningen.

Ingen vill ombilda i Järva

Det blir inga ombildningar till bostadsrätter i Järva. Det står klart efter att tiden för att skicka in intresseanmälan för ombildning gick ut den sista december 2019. Företrädare för de kommunala bostadsbolagen bekräftar att de inte har fått in några intresseanmälningar från boende i Järvaområdet.