Rinkeby Run i Stockholm Marathon

Sex löpare från Rinkeby Run ställde upp i årets Stockholm Marathon och sprang 42 km och 195 meter.