Lokala mötesplatser kan förbättra livskvaliteten

Att få sin röst hörd kan öka livslängden, säger forskaren Hans Abrahamsson som deltog i ett möte på Tensta träff.