Tuff framtid väntar läxhjälpsföreningarna i Järva

Färre lärare och lägre pedagogisk nivå kan bli konsekvenser när det statliga läxhjälpsstödet tas bort.

Satsning på äldreomsorgen och fler ordningsvakter

Den grönblåa majoriteten har presenterat en valbudget för 2022. Inga större förändringar i förhållande till budgeten för 2021. Det finns dock en reell satsning inom äldreomsorgen i stadsdelarna. Staden satsar även på fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter och fler ”trygghetskameror”.