Så kan framtidens Kista se ut

Nya lägenheter, kontor och ett nytt gymnasium föreslås i en utvecklingsplan för Kista torg och galleria.

Försummad men inte bortglömd

Akalla är en viktig pusselbit i stadens utveckling, skriver Anders Österberg, S, och Elvir Kazinic, S.

Klimatsatsning för miljoner i Tensta

Pilotprojektet väntas vara klart sommaren 2024 men kan komma att utökas till ett större område.

Ungdomar arbetar för trygghet i Rinkeby-Kista

Genom att anställa unga som stadsutvecklare ska stadsdelen lösa problem i området.

Arda och Berrin ska förbättra parkerna i Rinkeby-Kista

Tolv ungdomar i Rinkeby-Kista sommarjobbar som stadsutvecklare med uppdraget att förbättra två platser i området och göra dem roligare och mer attraktiva för fler. – Jag kommer känna mig stolt när det är klart, säger Arda Yasar, 16 år.