Förslaget till nytt församlingshus dras tillbaka

Den röda ladan ska inte ersättas av en tre gånger så stor byggnad. Vad det blir istället är ännu oklart.

Planerna pausas för Spånga församlingshus

Efter ett möte i kyrkofullmäktige är planerna för Spånga församlingshus fortfarande oklara.

Protester mot byggplaner vid Spånga kyrka

Det finns planer på att den röda ladan vid Spånga kyrka ska rivas och ersättas av en tre gånger så stor byggnad.

Sista söndagen före fastan

Fastlagssöndagens predikan handlade om fastan som en tid av eftertanke.