Bygg skateboardparker i Spånga och Tensta!

Jag tycker att man borde bygga skateboardparker i Spånga-Tensta för det finns inte en enda skatepark i de områdena. Om ni bygger fler skateparker här så kommer flera barn att börja åka skateboard.