Hassan nekas sjukpenning trots läkarnas intyg

Trots att han har arbetat 20 år i Sverige, och trots flera utredningar som visar att hans arbetsförmåga är nedsatt med 100 procent nekas han sjukpenning. – Det känns väldigt orättvist. jag mår psykiskt dåligt av den maktlöshet jag känner, säger Hassan Osman Muhammed.