Själen är tillflyktens helgade boning

Att leva med fötterna stadigt på jorden och hjärtat intakt och levande under dessa mörka tider är ingen liten bedrift.