Här är husplanerna för Husbys parkeringsdäck

Fler bostäder och tryggare gångstråk eller höga hyror och parkeringskaos. Åsikterna går isär.

Här planeras nya bostäder i Tensta

Nedanför vattentornet i Tensta planeras 390 nya bostäder samt ett vårdboende med 70 lägenheter med byggstart hösten 2023. Knappt 100 av bostäderna kommer bli hyresrätter.